Onderstaand bericht mag worden beschouwd als onbestaande. De afbraak van de brug wordt tot nader bericht uitgesteld.
“In het weekend van 24/25 februari 2018 wordt de oude fiets- en voetgangersbrug te Wetteren afgebroken. Hierdoor geldt er een volledige stremming van de Boven-Zeeschelde van 23/02/2018 (23u00) tot en met 25/02/2018.”

Van zodra de nieuwe datum van de werken bekend is, zullen we jullie opnieuw informeren.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

In het weekend van 24/25 februari 2018 wordt de oude fiets- en voetgangersbrug te Wetteren afgebroken. Hierdoor geldt er een volledige stremming van de Boven-Zeeschelde van 23/02/2018 (23u00) tot en met 25/02/2018. Aan de scheepvaart wordt gevraagd hier nota van te nemen.

We verwijzen naar bericht aan de schipperij in bijlage.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Bij de berekening van de indexering van de liggelden 2018 is een vergissing gebeurd.
Hierna de nieuwe cijfers:

Indexatie op 01/01/2018

(Index 11-2017 / Index 11-2010)

129,19 / 114,55 = + 12,78 %

Schepen zonder mechanische voortstuwing

Schepen met mechanische voortstuwing

Tot en met 1.750 t

0,46

0,55

Meer dan 1.750 t tot en met 3.500 t

0,41

0,50

Meer dan 3.500 t

0,35

0,44

Une erreur s’est glissée dans le calcul de l’indexation des surestaries 2018.
Voici les nouveaux chiffres:

Indexatie op 01/01/2018

(Index 11-2017 / Index 11-2010)

129,19 / 114,55 = + 12,78 %

Schepen zonder mechanische voortstuwing

Schepen met mechanische voortstuwing

Tot en met 1.750 t

0,46

0,55

Meer dan 1.750 t tot en met 3.500 t

0,41

0,50

Meer dan 3.500 t

0,35

0,44

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

ITB-INFO 95 – IV/2017

{ 4 januari, 2018 }

De ITB-Info 95 van het vierde kwartaal 2017 is beschikbaar

L’ITB-Info 95 du quatrième trimestre 2017 est disponible

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Door de hevige regenval van de afgelopen dagen staan de waterpeilen van de bevaarbare waterwegen in Oost- en West-Vlaanderen hoger dan normaal. Als waterwegbeheerder neemt de Vlaamse Waterweg nv de nodige maatregelen om de hinder voor de scheepvaart en mogelijke wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden.

Deze maatregelen zorgen momenteel op verschillende waterwegen voor hinder. Een klein overzicht:
- Op de Dender en de IJzer is er momenteel vloedregime en mogen er geen schepen meer varen.
- Ook op de Leie is er vloedregime. Schippers krijgen er een waarschuwing mee. Er is momenteel een vaarverbod tussen Menen en Harelbeke voor schepen die langer dan 86 meter zijn of breder dan 9,60 meter. Vanaf een debiet van 150 m3/s geldt dit vaarverbod voor alle schepen. Er wordt verwacht dat in de loop van vandaag deze grens zal overschreden worden.
- Op het kanaal Gent-Oostende is de keersluis in Beernem gesloten. Ook de bruggen in Brugge worden voorlopig niet bediend om water in de brugkelders te vermijden. De Dampoortsluis en de Verbindingssluis worden maximaal ingezet om water te spuien.
- Ook op de Bovenschelde is er momenteel vloedregime. Schippers worden gewaarschuwd.
- Op de Ringvaart om Gent is er omwille van de hoge waterstanden een hoogtebeperking.
- Aan de collega-waterwegbeheerder in Nederland is gevraagd om de sluizen in Terneuzen bij laagwater maximaal in te zetten voor de waterbeheersing. Ook daar is enig oponthoud mogelijk.

De maatregelen worden constant geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Mogen wij u dan ook vragen om de NtS-berichten van dichtbij op te volgen?

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Overzicht van de voornaamste wijzigingen in de tariefverordening op de binnenvaart 2018:

- Per verblijfsrecht, of voor jaarabonnementen per 30 dagen, kan er 3m³ water gratis ingenomen worden. Hoeveelheden van meer dan 3m³ worden aangerekend aan 3,55€/m³.
- Schepen op doorvaart of schepen vrijgesteld van havenrechten mogen geen water innemen bij de waterboten.
- Het drinkwaterpunt en afvalpark Kallo zijn verhuisd van K1103 naar K1552.
- Niet commerciële pleziervaartuigen mogen niet in de haven verblijven, als ze dat wel doen betalen ze dagtarief, tenzij ze voor herstel in de haven komen.
- De Stage V-emissienorm werd toegevoegd aan de milieukortingen. De korting bedraagt 7%.
- Om meer klanten gebruik te laten maken van de strategische korting werd gekozen voor een verruiming en tegelijkertijd een ‘fine tuning’ van de strategische korting.

Dit houdt in om veel gerichtere doelstellingen die de Antwerpse haven beoogt, te realiseren. Deze kortingen betekenen een bijdrage aan de inspanningen van ondernemingen om aan trafiekefficiëntie, milieuvriendelijkheid, ladingbinding te voldoen.
De korting bedraagt 15%, is niet cumuleerbaar met de frequentiekorting en wordt stopgezet indien na 2 maanden de frequentie niet behaald wordt. Iedereen die in aanmerking zou kunnen komen, zal gecontacteerd worden met de vraag een eenmalige registratie te doen. Als dat gebeurd is, gaat men voor de schepen die in aanmerking komen rechtstreeks de korting ontvangen. Dit wordt gepland in het eerste kwartaal 2018.

Tarieven voor 2018:
- Basistarief: 0,0895€/ton
- Verminderd basistarief: 0,0707€/ton
- Geladen doorvaart: 0,00029/ton lading/km (minimum bedrag 4,50€)
- Leegvarende doorvaart:
     o Tonnenmaat <450 ton: 3€
     o Tonnenmaat van 450 tot 1350 ton: 4,21€
     o Tonnenmaat >1351 ton: 6€

De volledige en enig juiste tekst is te vinden op de website: http://www.portofantwerp.com/nl/tariefverordening-op-de-binnenvaart-2018

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De hinderkalender is indicatief en onderhevig aan wijzigingen met betrekking tot periode, locatie en uitvoering van de werken. De berichten aan de scheepvaart kan u te allen tijde raadplegen (via www.visuris.be/scheepvaartberichten) en deze zijn het enige valabele document.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Bedrag van de overliggelden – indexatie op 01/01/2018 – ERRATUM
Taux des surestaries – indexation au 01/01/2018 – ERRATUM

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

CDNI ontwikkelingen vanaf 1 januari 2018 voor schippers en ladingontvangers / overslaginstallaties / ontvangstinrichtingen
Développements CDNI à partir du 1er janvier 2018 pour les bateliers et les destinataires de cargaison/installations de manutention/stations de réception

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

KBV wenst een vergroeningsconsulent in te zetten voor de Belgische binnenvaart.
Klik hier voor meer inlichtingen.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie