ITB Newsletter 5

{ 11 maart, 2021 }

Download hier onze Nieuwsbrief 5 met volgende inhoud:

- CDNI-verdrag – Friendly reminder: verplichte wijziging van het paswoord elke 90 dagen !
- CDNI-verdrag – Vermijd extra kosten – Stort regelmatig een provisie op uw ECO-rekening
- ITB-Observatorium – Gegevens 2020 beschikbaar
- Vlaamse Overheid – Invoering ADN-meldplicht op 1 maart 2021 op alle Vlaamse waterwegen
- Waalse Overheid – ”PLAN WALLON 2021-2025″ – Premie voor technische aanpassing: steun voor binnenvaartondernemingen

Téléchargez ici notre Lettre d’informations 5 avec les points suivants:

- Convention CDNI – Friendly reminder : le mot de passe doit être changé tous les 90 jours !
- Convention CDNI – Évitez les frais supplémentaires – Versez régulièrement une provision sur votre ECO-compte
- ITB-Observatoire – Données 2020 disponibles
- Gouvernement flamand – Introduction de l’obligation de déclaration à l’ADN le 1er mars 2021 sur toutes les voies navigables flamandes
- Gouvernement wallon – PLAN WALLON 2021-2025 – Prime à l’adaptation technique : une aide pour les entreprises de transports fluviaux

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Beste binnenvaartondernemer,

EBU en ESO (European Inland Waterway Transport Platform) hebben een Internationale Service Level enquête over de verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval volgens deel A van het CDNI uitgewerkt met als doel een inzicht te verkrijgen in de mening van de gebruikers van het systeem.

De enquête is ontwikkeld voor zowel individuele scheepseigenaren als rederijen. In het belang van de beste resultaten zouden wij willen vragen om (indien van toepassing) in geval van specifieke verschillen binnen de vloot de enquête meerdere malen in te vullen.
Door het beantwoorden van deze enquête kunt u gebruik maken van de gelegenheid uw mening te geven in dit belangrijke dossier. Het invullen van deze enquête zal ongeveer zeven minuten van uw tijd in beslag nemen.

U kan deelnemen via volgende link: Enquête

***

Cher entrepreneur en navigation intérieure,

L’UENF et l’OEB (European Inland Waterway Transport Platform) ont élaboré une Enquête internationale du niveau de service attendu sur l’élimination des déchets huileux et graisseux conformément à la partie A du CDNI, dans le but de connaître l’opinion des utilisateurs du système.

L’enquête s’adresse à la fois aux skippers et aux compagnies de navigation. Les compagnies sont invitées à participer à l’enquête plus d’une fois s’il existe des différences dans la flotte.
Veuillez prendre un peu de temps et profiter de l’occasion pour donner votre avis à cette importante discussion qui commence maintenant en répondant à ce questionnaire. Remplir le questionnaire ne nécessitera qu’environ sept minutes de votre temps.

Vous pouvez participer via le lien suivant : Enquête

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Vanaf 1 maart 2021 zijn schippers die gevaarlijke goederen vervoeren op alle Vlaamse waterwegen verplicht om hun reis- en ladinggegevens digitaal te melden.
Klik hier voor meer informatie. 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Prime à l’adaptation technique : une aide pour les entreprises de transports fluviaux
Cliquez ici pour plus d’informations.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Online Workshop van de CCR: “ALTERNATIEVE ENERGIEBRONNEN VOOR ELEKTRISCHE VOORTSTUWINGEN” op 20 april 2021. 
De deelname aan de workshop is gratis. 
Klik hier voor meer informatie.

Atelier en ligne de la CCNR : «LES SOURCES D’ÉNERGIE ALTERNATIVES POUR LES PROPULSIONS ÉLECTRIQUES», le 20 avril 2021.
La participation à l’atelier est gratuite. 
Cliquez ici pour plus d’informations.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Onlangs toonde je interesse in het vergroeningsproject van Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen.
Daarom zijn we erg benieuwd naar jouw mening als geëngageerde partij!
Klik hier om deel te nemen aan de enquête (duurt ong. 5 minuten).

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Vlaanderen en Europa hebben de ambitie om meer vervoer over de waterwegen te krijgen.
Leer er meer over in dit persbericht.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

En favorisant l’investissement des entreprises wallonnes dans le développement et l’usage des modes de transport moins polluants, le Gouvernement wallon entend rencontrer des objectifs tant économiques qu’environnementaux.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Via deze link kunt u de nieuwsbrief van december 2020 downloaden.

Vous pouvez télécharger le bulletin d’information de décembre 2020 en cliquant ici

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Montant des surestaries par tonne en 2021
(Arrêté royal du 9 juin 2011 – Moniteur belge du 19 juillet 2011 et 7 mars 2012)

Bedrag van de overliggelden per ton in 2021
(Koninklijk Besluit van 9 juni 2011 – Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011 en 7 maart 2012)

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie