Op dit moment zijn we in de fase van de engagementsverklaring met aanloop naar de lancering van de Green Deal Binnenvaart Vlaanderen op 23 juni 2023 in het Havenhuis van Antwerpen. De binnenvaart dient zich te aligneren op de Europese doelstellingen inzake reductie van broeikasgasemissies. Het einddoel is een zero-emissie logistieke sector en dus ook zero-emissie binnenvaart tegen 2050. Een energietransitie die de binnenvaart voor een grote uitdaging stelt en vraagt om een doordachte aanpak met alle actoren.


Het concept van de Green Deal Binnenvaart Vlaanderen is het resultaat van een participatief traject met heel wat stakeholders waarbij knelpunten, opportuniteiten en mogelijke oplossingen in kaart werden gebracht en omgezet in strategische en operationele doelstellingen voor 4 domeinen:

  • Technologie voor een groene binnenvaart
  • Financiering van een groene binnenvaart
  • Beleid ter ondersteuning van een groene binnenvaart
  • Implementatie van een groene binnenvaart

Het is nu aan alle partijen: havens, verladers, financiële instellingen, overheid en binnenvaartondernemers om de verklaring te lezen en aan te geven dat u het engagement aangaat indien u de doelstellingen ondersteunt. Deze partijen rekenen nu ook op uw individuele ondersteuning

 

Alle informatie kan op de website www.vlaamsewaterweg.be/green-deal-binnenvaart het ontwerp van conceptnota en de engagementverklaring raadplegen.

Meer info?
Bekijk het officiële persbericht.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Stage Ecole Batellerie Huy - Stage Binnenvaartschool Hoei


L’Ecole de batellerie de Huy, sous l’égide de Pascal Roland, a organisé un stage avec les bateliers à destination de Tournai pour l’inauguration du Pont des Trous. Suivez leur périple sur leur page Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063469514876

Si la journée du vendredi 14 avril sera davantage protocolaire et consacrée aux discours officiels, les animations (gratuites) proposées à partir du samedi 15 avril à 16h rencontrent déjà un grand succès auprès du grand public. Au programme : un défilé de bateaux d’époque, un spectacle de mapping, des concerts de DJ’s depuis l’une des tours du Pont des Trous, des foodtrucks et des bars. Le dimanche 16 avril, place aux visites guidées du Pont des Trous et au village d’exposition de photos et d’aquarelles du chantier. Plus d’infos sur https://www.visittournai.be/impressionnant/pont-des-trous-tournai/

De Binnenvaartschool van Hoei, onder leiding van Pascal Roland, heeft een stage georganiseerd met de schippers naar Doornik voor de inauguratie van de Pont des Trous. Volg hun reis op hun Facebook-pagina https://www.facebook.com/profile.php?id=100063469514876

De dag van vrijdag 14 april zal voornamelijk protocollair zijn en gewijd aan officiële toespraken, maar de (gratis) animaties die vanaf zaterdag 15 april om 16.00 uur worden aangeboden, zijn al een groot succes bij het grote publiek. Op het programma staan onder andere een parade van historische boten, een mapping show, DJ-concerten vanuit een van de torens van de Pont des Trous, foodtrucks en bars. Op zondag 16 april zijn er rondleidingen op de Pont des Trous en een tentoonstelling van foto’s en aquarellen van de bouwplaats. Meer informatie op https://www.visittournai.be/impressionnant/pont-des-trous-tournai/

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Boetecatalogus

{ 6 april, 2023 }


Ingevolge het Scheepvaartdecreet Artikel 4 en artikel 136 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om binnen haar taakomschrijving op te treden als bestuurlijke beboetingsinstantie. Deze beboetingsinstantie zal objectief, onafhankelijk en binnen de grenzen van de decretaal bepaalde strafmaat, de hoogte van de daadwerkelijk opgelegde boete bepalen. Om verder invulling te geven aan de decretaal voorgeschreven minimale en maximale boetebedragen (zie – artikel 133, §2 Scheepvaartdecreet en artikel 51 Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving), zal er gebruik gemaakt worden van een boetecatalogus. Deze is terug te vinden op www.visuris.be/Boetecatalogus. De Raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg heeft deze boetecatalogus goedgekeurd op 21/12/2022.

 

In bijlage kan u een informatieve flyer terugvinden, waarin zowel uzelf als uw leden met één enkele oogopslag de hoofdlijnen van de boetecatalogus kunnen lezen.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Algemene reglementen

{ 23 maart, 2023 }

Ingevolge het scheepvaartdecreet artikel 148 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om aanvullende reglementen op te stellen voor de door haar beheerde waterwegen. Deze vormen een aanvulling op de algemene scheepvaartreglementen die terug te vinden zijn op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering. De Raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg heeft deze aanvullende reglementen goedgekeurd op 21 december 2022 en ze zijn in werking getreden op 12 maart 2023. Ze vervangen voor het netwerk van De Vlaamse Waterweg de Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen van 1950 en de Algemene Tijdelijke Voorschriften van de waterweggebruiker die voor het netwerk van De Vlaamse Waterweg heden niet meer van toepassing zijn. 

In bijlage kan u het nts bericht terug vinden waarmee de publicatie van de aanvullende reglementen vorige week bekend gemaakt is. 

Zowel het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) als de aanvullende reglementen dienen aan boord van een bemand schip aanwezig te zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel in korte tijd kan geraadpleegd worden is eveneens toegestaan. De betreffende teksten kan u in pdf vorm downloaden op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering

Ook waar een apart reglement van toepassing is dient een exemplaar aan boord beschikbaar te zijn.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre toute nouvelle page Instagram https://www.instagram.com/itbasblvzw ! Suivez-nous dès maintenant pour être au courant de toutes les dernières tendances, des coulisses de notre institut et des événements à venir.

Sur notre page Instagram, vous pourrez découvrir des photos et des vidéos exclusives.

Nous sommes impatients de vous partager notre histoire et de vous inspirer avec notre contenu créatif et innovant. Alors, n’attendez plus et suivez-nous dès maintenant sur Instagram pour ne rien manquer !

N’oubliez pas de partager notre page avec vos amis et votre famille pour qu’ils puissent également profiter de tout ce que nous avons à offrir.

Merci d’avance pour votre soutien et à très bientôt sur Instagram !

We zijn verheugd om de lancering van onze gloednieuwe Instagram-pagina https://www.instagram.com/itbasblvzw aan te kondigen! Volg ons nu om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends, de achtergrond van ons instituut en de aankomende evenementen.

Op onze Instagram-pagina vindt u exclusieve foto’s en video’s.

We kijken ernaar uit om ons verhaal met u te delen en u te inspireren met onze creatieve en innovatieve inhoud. Dus wacht niet langer en volg ons nu op Instagram om niets te missen!

Vergeet niet om onze pagina te delen met uw vrienden en familie, zodat zij ook kunnen profiteren van alles wat we te bieden hebben.

Bedankt voor uw steun en tot snel op Instagram!

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Het ITB heeft een bezoekje gebracht aan de Open Scheepvaartdagen op vrijdag 17 maart 2023 in Waagnatie, Antwerpen. Het evenement, dat plaatsvond van 17 tot 19 maart 2023, bracht professionals uit de maritieme en binnenvaart industrieën samen om de nieuwste innovaties en technologieën te tonen.

Tijdens de beurs kreeg het team van het ITB de kans om te netwerken met andere deelnemers en industrieleiders te ontmoeten en inzichten te krijgen in de laatste trends en ontwikkelingen in de maritieme en binnenvaart industrieën. Ze bezochten ook verschillende stands en exposities om meer te leren over baanbrekende technologieën en oplossingen die potentieel voordelig konden zijn voor ons werk.

We waren onder de indruk van het niveau van innovatie en expertise dat te zien was op de Open Scheepvaartdagen. De beurs bood een geweldige gelegenheid om meer te weten te komen over de laatste trends en technologieën die de toekomst van de scheepvaart vormen.
Al met al was deelname aan de Open Scheepvaartdagen een waardevolle ervaring voor het team van het ITB, dat naar toekomstige evenementen in de industrie uitkijkt.

L’ITB a rendu visite aux Open Scheepvaartdagen (littéralement traduit par Journées de navigation ouvertes) le vendredi 17 mars 2023 à W>aagnatie, Anvers. L’événement, qui a eu lieu du 17 au 19 mars 2023, a rassemblé des professionnels de l’industrie de navigation intérieure et maritime pour présenter les dernières innovations et technologies dans le domaine.

Pendant le salon, l’équipe de l’ITB a eu l’occasion de rencontrer des leaders de l’industrie, de réseauter avec d’autres participants et de prendre connaissance des dernières tendances et développements. L’ITB a également visité divers stands et exposés pour en savoir plus sur les technologies de pointe et les solutions qui pourraient bénéficier à leur travail.

Nous avons été impressionnés par le niveau d’innovation et d’expertise présenté aux Open Scheepvaartdagen. Le salon a offert une excellente occasion d’en savoir plus sur les dernières tendances et technologies qui façonnent l’avenir de la navigation.
Dans l’ensemble, la participation aux Open Scheepvaartdagen a été une expérience précieuse pour l’équipe de l’ITB, qui a hâte de participer à d’autres événements de l’industrie.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Voor meer informatie, contacteer het emailadres vermeld  in de afbeelding
Pour plus d’informations, contactez l’adresse mail mentionnée dans la photo.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Wat ooit begon als een soort braderij op het eilandje in Antwerpen; is heden uitgegroeid tot een volwaardig event dat jaarlijks 5000 bezoekers trekt; zowel uit binnen – als buitenland. Iedereen uit de binnenvaart kan er terecht voor o.a. meer informatie over onderhoud, technologie, scheepsreparatie, nieuwbouw, inrichting, de nieuwe regelgeving, opleiding, werkgelegenheid en zoveel meer. Een unieke gelegenheid om te netwerken en nieuwe contacten te leggen.

Voor meer info: https://osd-antwerpen.be/

Lees meer / Lire plus »

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

We are pleased to invite you to the upcoming Inland Navigation Week 2023 that will take place on 20-24 March 2023 in Brussels and online.
Klik hier voor meer informatie.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

L’Institut pour le Transport par Batellerie était présent à cette présentation et continuera à suivre de près les procédures dans les mois à venir afin d’informer correctement le secteur de la navigation intérieure.

Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren was aanwezig op de presentatie en zal de procedure de komende maanden van nabij blijven opvolgen om de
binnenvaart sector correct te informeren

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie