Voici la nouvelle adresse du SPW concernant les tâches du Guichet de la Navigation

https://infrastructures.wallonie.be/entreprises–non-marchand/nos-thematiques/voies-deau/navigation-professionnelle/la-reglementation-1.html#

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Inland Waterway Transport position on the Fit for 55 package and the Energy Taxation Directive proposal

The IWT sector warns that the ‘Fit for 55 package’ might undermine the objectives of the EU Green Deal as further elaborated in the Sustainable and Smart Mobility Strategy and in NAIADES III. Whereas these policies and action plan are focusing on a modal shift towards IWT and rail, the ‘Fit for 55 package’ is not linked to these objectives and through certain measures – in particular those laid down in the proposed revision of the Energy Taxation Directive – might lead to a reverse modal shift.
You can download here the entire press release 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

L’Administration wallonne a communiqué une adresse e-mail permettant de signaler les problèmes sur le réseau wallon au niveau de l’infrastructure. Il est aussi possible, d’après celle-ci de déposer des éventuelles plaintes.
Afin de faire remonter les problèmes que le secteur rencontre sur le réseau, nous vous encourageons à communiquer vers le gestionnaire de la région wallonne via l’adresse e-mail suivante : perex.voieshydrauliques@spw.wallonie.be

De Waalse administratie heeft een e-mail adres meegedeeld waar problemen op de Waalse waterwegen, op infrastructuurniveau, kunnen worden gesignaleerd. Het is ook mogelijk, volgens deze instantie, om eventuele klachten in te dienen.
Om de problemen die de sector op de vaarwegen ondervindt, aan de orde te kunnen stellen, moedigen wij u aan contact op te nemen met de beheerder van het Waalse Gewest via het volgende e-mailadres : perex.voieshydrauliques@spw.wallonie.be

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

North Sea Port (Gent, Vlissingen, Terneuzen) houdt bevraging over wachtplaatsen.

North Sea Port werkt aan een nieuw beleid en nieuwe visie ten aanzien van wachtplaatsen voor binnenvaart in haar beheersgebied en wilt daarom uw mening, beleving en expertise over wachtplaatsen weten.
Om deel te nemen aan de enquête kunt u gebruikmaken van deze link (Wachtplaatsen North Sea Port – North Sea Port).
De enquête wordt niet via social media verspreid om een zo zuiver mogelijk beeld van de mening/visie van belanghebbenden te krijgen.

Het invullen van de lijst duurt ongeveer 15 minuten. Deelnemers kunnen vrijblijvend hun contactgegevens in de enquête meegeven. De enquête kunt u invullen tot en met zondag 20 februari 2022.

Dank om deze in te vullen. Meten is weten.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Depuis ce 18 janvier 2022, une nouvelle Directive européenne concernant les qualifications professionnelles en Navigation intérieure est entrée en application.
De nouveaux livrets de service et livres de bord doivent être imprimés afin de répondre à certaines exigences de cette nouvelle Directive.
La Région wallonne a décidé d’imprimer elle-même les nouveaux modèles de livrets de service et de livres de bord.
La commande est actuellement en cours.
Ils seront disponibles au Guichet de la Navigation situé à Angleur.
Les anciens modèles vierges de livrets de service et de livres de bord ne seront donc plus validés par le Guichet de la Navigation.
Par contre, les livrets de service et livres de bord déjà validés et ouverts avant le 18 janvier 2022 restent valables jusqu’au 17 janvier 2032 inclus.

Pour des informations complémentaires :
+32 4 231 65 33
guichet.navigation@spw.wallonie.be

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Ingevolge de regionalisering zal de federale overheidsdienst Medex de controles stopzetten op 17 januari 2022.
Klik hier om de lijst met controle-artsen erkend door de Vlaamse overheden te downloaden.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Medex met fin à sa mission de sélections médicales des bateliers.
https://www.health.belgium.be/fr/news/medex-met-fin-sa-mission-de-selections-medicales-des-bateliers

Medex beëindigt haar opdracht medische keuringen van binnenschippers.
https://www.health.belgium.be/nl/news/medex-beeindigt-haar-opdracht-medische-keuringen-van-binnenschippers

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De Schroef vzw is ruim 30 jaar actief in het organiseren en toegankelijk maken van activiteiten en voorzieningen voor mensen uit de binnenvaart.

Om onze dienstverlening te verbeteren, willen we zicht krijgen op de ervaren tekortkomingen en wensen van de leden van de varende gemeenschap met betrekking het aanbod van diensten en voorzieningen aan de wal.   Dit kunnen we niet realiseren zonder uw input en feedback. Graag horen we dan ook uw stem!  Uw mening is belangrijk!
Het onderzoek zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. De resultaten worden geheel anoniem verwerkt. 

Deelnemen aan de survey kan tot en met 14 januari 2022, via deze link:
https://kdg.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cTPx5TG5skiPG7Q

 Of u kan ook de QR-code scannen, en zo aan de enquête deelnemen…
 

Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking,

De Schroef vzw

Lees meer / Lire plus »

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Via deze link kunt u de Competing Nieuwsbrief van december 2021 downloaden

You can download the Competing Newsletter of December 2021 via this link

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Lloyd’s Register is op zoek naar een technisch nautisch profiel voor de functie van binnenvaartinspecteur.
Via deze link kan u de functieomschrijving downloaden. 
Kandidaturen kunnen gestuurd worden naar guy.vanhaecke@lr.org

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie