Onderstaand bericht mag worden beschouwd als onbestaande. De afbraak van de brug wordt tot nader bericht uitgesteld.
“In het weekend van 24/25 februari 2018 wordt de oude fiets- en voetgangersbrug te Wetteren afgebroken. Hierdoor geldt er een volledige stremming van de Boven-Zeeschelde van 23/02/2018 (23u00) tot en met 25/02/2018.”

Van zodra de nieuwe datum van de werken bekend is, zullen we jullie opnieuw informeren.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

In het weekend van 24/25 februari 2018 wordt de oude fiets- en voetgangersbrug te Wetteren afgebroken. Hierdoor geldt er een volledige stremming van de Boven-Zeeschelde van 23/02/2018 (23u00) tot en met 25/02/2018. Aan de scheepvaart wordt gevraagd hier nota van te nemen.

We verwijzen naar bericht aan de schipperij in bijlage.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Bij de berekening van de indexering van de liggelden 2018 is een vergissing gebeurd.
Hierna de nieuwe cijfers:

Indexatie op 01/01/2018

(Index 11-2017 / Index 11-2010)

129,19 / 114,55 = + 12,78 %

Schepen zonder mechanische voortstuwing

Schepen met mechanische voortstuwing

Tot en met 1.750 t

0,46

0,55

Meer dan 1.750 t tot en met 3.500 t

0,41

0,50

Meer dan 3.500 t

0,35

0,44

Une erreur s’est glissée dans le calcul de l’indexation des surestaries 2018.
Voici les nouveaux chiffres:

Indexatie op 01/01/2018

(Index 11-2017 / Index 11-2010)

129,19 / 114,55 = + 12,78 %

Schepen zonder mechanische voortstuwing

Schepen met mechanische voortstuwing

Tot en met 1.750 t

0,46

0,55

Meer dan 1.750 t tot en met 3.500 t

0,41

0,50

Meer dan 3.500 t

0,35

0,44

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

ITB-INFO 95 – IV/2017

{ 4 januari, 2018 }

De ITB-Info 95 van het vierde kwartaal 2017 is beschikbaar

L’ITB-Info 95 du quatrième trimestre 2017 est disponible

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Door de hevige regenval van de afgelopen dagen staan de waterpeilen van de bevaarbare waterwegen in Oost- en West-Vlaanderen hoger dan normaal. Als waterwegbeheerder neemt de Vlaamse Waterweg nv de nodige maatregelen om de hinder voor de scheepvaart en mogelijke wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden.

Deze maatregelen zorgen momenteel op verschillende waterwegen voor hinder. Een klein overzicht:
- Op de Dender en de IJzer is er momenteel vloedregime en mogen er geen schepen meer varen.
- Ook op de Leie is er vloedregime. Schippers krijgen er een waarschuwing mee. Er is momenteel een vaarverbod tussen Menen en Harelbeke voor schepen die langer dan 86 meter zijn of breder dan 9,60 meter. Vanaf een debiet van 150 m3/s geldt dit vaarverbod voor alle schepen. Er wordt verwacht dat in de loop van vandaag deze grens zal overschreden worden.
- Op het kanaal Gent-Oostende is de keersluis in Beernem gesloten. Ook de bruggen in Brugge worden voorlopig niet bediend om water in de brugkelders te vermijden. De Dampoortsluis en de Verbindingssluis worden maximaal ingezet om water te spuien.
- Ook op de Bovenschelde is er momenteel vloedregime. Schippers worden gewaarschuwd.
- Op de Ringvaart om Gent is er omwille van de hoge waterstanden een hoogtebeperking.
- Aan de collega-waterwegbeheerder in Nederland is gevraagd om de sluizen in Terneuzen bij laagwater maximaal in te zetten voor de waterbeheersing. Ook daar is enig oponthoud mogelijk.

De maatregelen worden constant geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Mogen wij u dan ook vragen om de NtS-berichten van dichtbij op te volgen?

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie