Vanaf 1 november gaan binnenvaartschippers zelf de kosten dragen voor de afgifte van overig scheepsbedrijfsafval, waaronder huisvuil en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval (KGA). Schippers kunnen dan langs de rijksvaarwegen alleen nog afval afgeven als zij een abonnement hebben afgesloten bij de SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten. Daarmee geeft Rijkswaterstaat invulling aan deel C van het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag. 

Lees meer…

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

NAIADES II

{ 2 oktober, 2013 }


 mededeling van de Europese Commissie van 10 september 2013 /   communication de la Commission européenne du 10 septembre 2013 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie