Algemene reglementen

{ 23 maart, 2023 }

Ingevolge het scheepvaartdecreet artikel 148 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om aanvullende reglementen op te stellen voor de door haar beheerde waterwegen. Deze vormen een aanvulling op de algemene scheepvaartreglementen die terug te vinden zijn op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering. De Raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg heeft deze aanvullende reglementen goedgekeurd op 21 december 2022 en ze zijn in werking getreden op 12 maart 2023. Ze vervangen voor het netwerk van De Vlaamse Waterweg de Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen van 1950 en de Algemene Tijdelijke Voorschriften van de waterweggebruiker die voor het netwerk van De Vlaamse Waterweg heden niet meer van toepassing zijn. 

In bijlage kan u het nts bericht terug vinden waarmee de publicatie van de aanvullende reglementen vorige week bekend gemaakt is. 

Zowel het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) als de aanvullende reglementen dienen aan boord van een bemand schip aanwezig te zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel in korte tijd kan geraadpleegd worden is eveneens toegestaan. De betreffende teksten kan u in pdf vorm downloaden op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering

Ook waar een apart reglement van toepassing is dient een exemplaar aan boord beschikbaar te zijn.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre toute nouvelle page Instagram https://www.instagram.com/itbasblvzw ! Suivez-nous dès maintenant pour être au courant de toutes les dernières tendances, des coulisses de notre institut et des événements à venir.

Sur notre page Instagram, vous pourrez découvrir des photos et des vidéos exclusives.

Nous sommes impatients de vous partager notre histoire et de vous inspirer avec notre contenu créatif et innovant. Alors, n’attendez plus et suivez-nous dès maintenant sur Instagram pour ne rien manquer !

N’oubliez pas de partager notre page avec vos amis et votre famille pour qu’ils puissent également profiter de tout ce que nous avons à offrir.

Merci d’avance pour votre soutien et à très bientôt sur Instagram !

We zijn verheugd om de lancering van onze gloednieuwe Instagram-pagina https://www.instagram.com/itbasblvzw aan te kondigen! Volg ons nu om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends, de achtergrond van ons instituut en de aankomende evenementen.

Op onze Instagram-pagina vindt u exclusieve foto’s en video’s.

We kijken ernaar uit om ons verhaal met u te delen en u te inspireren met onze creatieve en innovatieve inhoud. Dus wacht niet langer en volg ons nu op Instagram om niets te missen!

Vergeet niet om onze pagina te delen met uw vrienden en familie, zodat zij ook kunnen profiteren van alles wat we te bieden hebben.

Bedankt voor uw steun en tot snel op Instagram!

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Het ITB heeft een bezoekje gebracht aan de Open Scheepvaartdagen op vrijdag 17 maart 2023 in Waagnatie, Antwerpen. Het evenement, dat plaatsvond van 17 tot 19 maart 2023, bracht professionals uit de maritieme en binnenvaart industrieën samen om de nieuwste innovaties en technologieën te tonen.

Tijdens de beurs kreeg het team van het ITB de kans om te netwerken met andere deelnemers en industrieleiders te ontmoeten en inzichten te krijgen in de laatste trends en ontwikkelingen in de maritieme en binnenvaart industrieën. Ze bezochten ook verschillende stands en exposities om meer te leren over baanbrekende technologieën en oplossingen die potentieel voordelig konden zijn voor ons werk.

We waren onder de indruk van het niveau van innovatie en expertise dat te zien was op de Open Scheepvaartdagen. De beurs bood een geweldige gelegenheid om meer te weten te komen over de laatste trends en technologieën die de toekomst van de scheepvaart vormen.
Al met al was deelname aan de Open Scheepvaartdagen een waardevolle ervaring voor het team van het ITB, dat naar toekomstige evenementen in de industrie uitkijkt.

L’ITB a rendu visite aux Open Scheepvaartdagen (littéralement traduit par Journées de navigation ouvertes) le vendredi 17 mars 2023 à W>aagnatie, Anvers. L’événement, qui a eu lieu du 17 au 19 mars 2023, a rassemblé des professionnels de l’industrie de navigation intérieure et maritime pour présenter les dernières innovations et technologies dans le domaine.

Pendant le salon, l’équipe de l’ITB a eu l’occasion de rencontrer des leaders de l’industrie, de réseauter avec d’autres participants et de prendre connaissance des dernières tendances et développements. L’ITB a également visité divers stands et exposés pour en savoir plus sur les technologies de pointe et les solutions qui pourraient bénéficier à leur travail.

Nous avons été impressionnés par le niveau d’innovation et d’expertise présenté aux Open Scheepvaartdagen. Le salon a offert une excellente occasion d’en savoir plus sur les dernières tendances et technologies qui façonnent l’avenir de la navigation.
Dans l’ensemble, la participation aux Open Scheepvaartdagen a été une expérience précieuse pour l’équipe de l’ITB, qui a hâte de participer à d’autres événements de l’industrie.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Voor meer informatie, contacteer het emailadres vermeld  in de afbeelding
Pour plus d’informations, contactez l’adresse mail mentionnée dans la photo.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Wat ooit begon als een soort braderij op het eilandje in Antwerpen; is heden uitgegroeid tot een volwaardig event dat jaarlijks 5000 bezoekers trekt; zowel uit binnen – als buitenland. Iedereen uit de binnenvaart kan er terecht voor o.a. meer informatie over onderhoud, technologie, scheepsreparatie, nieuwbouw, inrichting, de nieuwe regelgeving, opleiding, werkgelegenheid en zoveel meer. Een unieke gelegenheid om te netwerken en nieuwe contacten te leggen.

Voor meer info: https://osd-antwerpen.be/

Lees meer / Lire plus »

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

We are pleased to invite you to the upcoming Inland Navigation Week 2023 that will take place on 20-24 March 2023 in Brussels and online.
Klik hier voor meer informatie.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie