Montant des surestaries par tonne en 2023
(Arrêté royal du 9 juin 2011 – Moniteur belge du 19 juillet 2011 et 7 mars 2012)

Bedrag van de overliggelden per ton in 2023
(Koninklijk Besluit van 9 juni 2011 – Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011 en 7 maart 2012)

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie