De overheidsopdracht ivm de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaartvloot is gepubliceerd. Inschrijven kan tot 29/9/14 om 14 uur. 
Le marché public relatif à la position concurrentielle de la flotte belge de navigation intérieure a été publié. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 29/9/14 à 14h.

Name:
Overheidsopdracht concurrentiepositie Belgische binnenvaartvloot / Marché public position concurrentielle flotte belge de navigation intérieure
Description:
De overheidsopdracht ivm de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaartvloot is gepubliceerd. Inschrijven kan tot 29/9/14 om 14 uur. 
Le marché public relatif à la position concurrentielle de la flotte belge de navigation intérieure a été publié. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 29/9/14 à 14h.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Verordening tot wijziging van Verordening 718/1999 betreffende het beleid t.a.v. de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot.
Règlement modifiant le Règlement 718/1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure.

Name:
Verordening/Règlement 546/2014 – 15-05-2014 – capaciteit communautaire vloot – capacité flotte communautaire
Description:

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De wetten van 8 mei en 3 juni 2014 betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart m.b.t. aangelegenheden als bedoeld door art. 77 van de Grondwet zijn op 12/08/2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad. De wetten treden in werking 10 dagen na bekendmaking in het B.S.
Les Lois des 8 mai et 3 juin 2014 relatives à l’affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées aux articles 77-78 de la Constitution sont parues ce 12/08/2014 dans le Moniteur Belge. Les lois entrent en vigueur en général dix jours après leur publication au Moniteur belge

Lees meer / Lire plus »

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ 1 Reactie