Klik hier voor de Nederlandse versie van de nieuwsbrief IWT-platform

Cliquez ici pour la version française 

Hier finden Sie die deutsche Version

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR) a décidé d’introduire au 1er décembre 2021 l’obligation d’annonce par voie électronique pour l’ensemble des bâtiments et transports spéciaux visés à l’article 12.01, chiffre 1 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR).

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft besloten per 1 december 2021 de verplichting tot elektronisch melden uit te breiden tot alle schepen en bijzondere transporten die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR).

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Vanaf 28 september 2020 zijn nieuwe retributies van toepassing voor de prestaties van het Belgisch Scheepsregister. Er wordt nog steeds gewerkt met betalingsuitnodigingen waarvoor betaling moet ontvangen zijn vooraleer het Belgisch Scheepsregister kan overgaan tot het leveren van de prestaties.

Retributies voor zeeschepen
Retributies voor binnenschepen

Belgisch Scheepsregister / Registre naval belge
Posthoflei 5, 2600 Berchem
Ship.reg@mobilit.fgov.be
+32 (0)3 229.00.48

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Wachtpalen Ketelplaat – BASS

{ 1 oktober, 2020 }

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De nieuwe meerpalen Ketelplaat op 1 september 2020 gedeeltelijk in gebruik worden genomen.
Voor een testperiode van tenminste drie maanden mag enkel de walzijde van de meerpalen Ketelplaat gebruikt worden.
Aan het gebruik van de walzijde van de meerpalen zijn de volgende voorwaarden verbonden.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie