Deze zomer hebben de Europese Commissie en het Europees Parlement besloten om een aantal onderdelen van de overgangsperiode zoals beschreven in de NRMM EU 2016/1628 te verlengen. De gevolgen van deze wijzigingen zijn nu geformuleerd in een schema van het EU IWT Platform waar de nieuwe overgangsdata zichtbaar zijn.
Klik hier voor het schema
Cet été, la Commission européenne et le Parlement européen ont décidé de prolonger certaines parties de la période de transition telle que décrite dans le NRMM UE 2016/1628. Les conséquences de ces changements ont maintenant été formulées dans un calendrier de la plateforme EU IWT où les nouvelles dates de transition sont reprises.
Cliquez ici pour le schéma.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie