Om haar dienstverlening aan de scheepvaartsector in verband met certificatie en metingen te verbeteren, voert Waterwegen en Zeekanaal NV de komende maanden een hervorming door van de cel Binnenvaartinspectie, die voortaan Binnenvaartcommissie zal gaan heten. Grootste prioriteit is het inkorten van de doorlooptijden en wegwerken van achterstanden bij de behandeling van aanvragen voor certificaten en metingen.

Persbericht_Binnenvaartinspectie wordt Binnenvaartcommissie_28032017.pdf

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

ITB-INFO 93 – I/2017

{ 27 maart, 2017 }

De ITB-Info 93 van het eerste kwartaal 2017 is beschikbaar.

L’ITB-Info 93 du premier trimestre 2017 est disponible.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Oproep voor inschrijving op de
operationele nieuwsflash voor binnenvaart van het Havenbedrijf Antwerpen.
Bedoeling is de binnenvaartondernemers zoveel mogelijk
rechtstreeks te informeren over zaken die in de haven van Antwerpen veranderen
en voor hen belangrijk zijn.

Deze mailing wordt opgemaakt in 4 verschillende talen en
gaat enkel uit als er specifiek nieuws is voor deze doelgroep, vb. m.b.t.
veranderingen in aanmeldprocedures in de haven, openingstijden of locatie van
afvalparken voor binnenvaart,…

De link kan u hier terugvinden: http://elink.clickdimensions.com/m/1/95463492/02-t16272-9cc0c888ea9c43808aaa6483927d7a75/0/1/1.

Hierna eveneens de pdf-versie (ENG).

Gelieve deze mail
tevens
naar zoveel mogelijk schippers te willen verspreiden en hen vragen hierop in te schrijven?

Het is immers
cruciaal voldoende inschrijvingen te hebben om deze berichtgeving in de
verschillende talen te kunnen blijven bestendigen.

 


Appel d’inscription au bulletin d’informations
opérationnelles pour la navigation intérieure de l’Autorité portuaire d’Anvers.

L’objectif
est d’informer les entrepreneurs fluviaux le plus directement possible des
informations opérationnelles  pertinentes dans le Port d’Anvers.

Le mailing
est rédigé en 4 langues et uniquement en cas d’informations spécifiques, p.ex.
pour ce qui concerne les procédures d’enregistrement dans le port, heures
d’ouverture ou déchetteries pour la navigation intérieure, …

Vous
trouvez le lien ci-après :
http://elink.clickdimensions.com/m/1/95463492/02-t16258-b52a5b69ce504311b2dc59bbb1b0c5c8/0/1/1

Ci-après également la version PDF (en Anglais).

Veuillez également envoyer ce courriel à tous vos contacts avec la
demande d’y inscrire ?

Il est
important d’avoir suffisamment d’inscriptions afin de pouvoir continuer
envoyer ce bulletin d’informations dans les différentes langues.

 

 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Binnenvaartondernemers die duurzame technologie willen uittesten in hun schip kunnen zich tot 24 april inschrijven op een open projectoproep. Dit initiatief kadert binnen de ambitie van het Havenbedrijf Antwerpen om verschillende spelers in de haven aan te zetten tot vergroening van de activiteiten om zo de luchtkwaliteit te verbeteren.

Clean INland SHipping (CLINSH)
Deze oproep maakt deel uit van het project CLINSH dat investeert in duurzaam vervoer over water, het is een samenwerking tussen 17 Europese partners. CLINSH formuleert op basis van de resultaten van het proefproject aanbevelingen aan Europese beleidsmakers. Uw persoonlijke ervaringen zullen dus bijdragen tot de aanbevelingen naar Europa toe.

Waarom deelnemen?
• Financiële compensatie: deelnemers kunnen tot 50% van de werkelijkse kosten terugbetaald krijgen bij aankoop en installatie van de technologie.
• Als uw schip reeds uitgerust is met duurzame technologie of op alternatieve brandstof vaart, dan komt u in aanmerking voor een vaste onkostenvergoeding van €10.000.
• U investeert in de toekomst en krijgt nu nog een vergoeding voor op termijn verplichte aanpassingen.
• Goede milieuprestaties zijn in uw voordeel bij het verkrijgen van lading of toegang tot een haven.
• U bent koploper binnen de sector en draagt bij tot een groenere binnenvaart.

Informatie en begeleidende workshops
Tijdens de Open Scheepvaartdagen van 17-19 maart krijgt u op de stand van CLINSH (nr. 560) concrete begeleiding bij de inschrijving op deze projectoproep.
Daarnaast bent u welkom op volgende infosessies:
• vrijdag 17 maart 18u30;
• zaterdag 18 maart 15u, 16u30 en 18u;
• zondag 19 maart 15u en 17u.
________________________________________

Deadline registratie projectoproep: 24 april 2017

________________________________________

http://elink.clickdimensions.com/m/1/95463492/02-b17068-95e2cc0ca8384eb7a152da9001ce34c5/1/36/ffcd3f16-c5c4-42e0-a9cf-55f576671c77

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie