Het ITB stelt het eindrapport voor van de studie naar de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaartvloot
L’ITB présente le rapport final de l’étude sur la position concurrentielle de la flotte belge de navigation intérieure

Reacties zijn welkom op studie@itb-info.be Vos réactions sont les bienvenues.

Name:

Studie concurrentiepositie Belgische binnenvaart / Etude position concurrentielle navigation intérieure belge
Description:

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Vragenlijst aangaande de financieringsbehoefte van de binnenvaart voor modernisering

Enquête sur les besoins de financement pour la modernisation du transport fluvial

Name:
“Survey on inland waterways transport operators on their financial needs”
Description:

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie