Het ITB stelt het eindrapport voor van de studie naar de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaartvloot
L’ITB présente le rapport final de l’étude sur la position concurrentielle de la flotte belge de navigation intérieure

Reacties zijn welkom op studie@itb-info.be Vos réactions sont les bienvenues.

Name:

Studie concurrentiepositie Belgische binnenvaart / Etude position concurrentielle navigation intérieure belge
Description:

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Vragenlijst aangaande de financieringsbehoefte van de binnenvaart voor modernisering

Enquête sur les besoins de financement pour la modernisation du transport fluvial

Name:
“Survey on inland waterways transport operators on their financial needs”
Description:

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Oproep tot indiening van projecten ten voordele van de Belgische binnenvaart - streefdatum 31/03/2016 

Het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de federale Staat en de Gewesten bevat  bepalingen met betrekking tot de aanwending van financiële middelen die beschikbaar zijn gebleven bij het Belgisch Fonds voor de binnenvaart (voormalig sloopfonds) als saldo van in het verleden toegekende toelagen of intrestopbrengsten.

Het totaal bedrag van deze resterende financiële middelen bedraagt 1.183.094,33 Euro.

Artikelen 6 en 7 van het samenwerkingsakkoord bepalen dat die middelen kunnen worden benut ter ondersteuning van projecten ten voordele van de Belgische binnenvaart.

Meer informatie over de mogelijkheden van ondersteuning vindt u op volgende website:

http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/binnenvaart/fonds-voor-de-binnenvaart

Lees meer / Lire plus »

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie