U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoeksproject met als hoofddoel inzicht te krijgen in de factoren die reders ertoe aanzetten om over te stappen op innovatie in de binnenvaart. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verzamelen en antwoorden zullen anoniem zijn.
Link naar de enquête: https://forms.gle/A1xG5Hawu5QB1Yps5
Bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek.

Vous êtes invité à participer à un projet de recherche dont l’objectif principal est de comprendre les facteurs qui motivent les intentions des armateurs à adopter adopter l’innovation dans le transport intérieur. Nous ne collecterons pas vos données personnelles et les réponses seront anonymes.
Lien vers l’enquête: https://forms.gle/A1xG5Hawu5QB1Yps5
Merci de votre participation à cette étude.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Het ITB was een trotse sponsor van de jaarlijkse barbecue die op 19 augustus in het internaat Don Bos co internaat te Wijnegem op 19 augustus. Het internaat beleefde een ongelooflijke dag met activiteiten voor alle leeftijden: springkastelen, vissen met eendjes, animatie voor de kleintjes, levendige muziek en natuurlijk een gastronomische barbecue die onze smaakpapillen in verrukking bracht! 

Het was niet alleen een dag vol plezier, maar ook een speciale gelegenheid om onze toekomstige kleine schippers samen te brengen voor het begin van het nieuwe schooljaar en om de kleine nieuwelingen de kans te geven zich vertrouwd te maken met hun nieuwe omgeving. Voor de ouders was het een unieke gelegenheid om wat leuke momenten te delen met medeschippers voordat de school weer begint. 

Al het ingezamelde geld van dit evenement gaat rechtstreeks naar het internaat om het hele jaar door activiteiten te financieren en de levenskwaliteit van iedereen te verbeteren. 

L’ITB était fier sponsor du barbecue annuel qui s’est déroulé à l’internat Don Bosco à Wijnegem le 19 août dernier. L’internat a vécu une journée incroyable avec des activités pour tous les âges : des châteaux gonflables, une pêche au canard, des animations pour les petits, une musique entraînante, et bien sûr, un barbecue gourmand qui a régalé nos papilles ! 

Ce n’était pas simplement une journée de plaisir, mais aussi une occasion spéciale pour rassembler nos futurs petits bateliers avant la rentrée scolaire et permettre aux petits nouveaux venus de se familiariser avec leur nouvel environnement. Pour les parents, c’était une opportunité unique de partager de bons moments entre bateliers avant la reprise des cours. 

Tous les fonds récoltés lors de cet événement iront directement à l’internat pour financer les activités tout au long de l’année et améliorer la qualité de vie de chacun. 

https://www.facebook.com/InternaatDonBosco

https://www.internaat-donbosco-wijnegem.be

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie