De Vlaamse overheid is bevoegd geworden voor het organiseren van de examens van matroos, Rijnpatent, vaarbewijzen, radarpatent, passagiersvaart en het ADN (gevaarlijke goederen). De Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming heeft belangrijke wijzigingen in de bevoegdheidsverdeling betreffende de binnenscheepvaart als gevolg. Naast de beleidsbevoegdheid voor de overgedragen domeinen is er ook een impact op de operationele taken zoals het organiseren van examens.

Vanaf vandaag neemt de Vlaamse Overheid, meer bepaald het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), de organisatie van de theoretische en praktische examens alsmede de uitreiking van de bekwaamheidsbewijzen voor bemanningsleden op zich (zowel nieuwe als verlengingen).

Voor meer informatie over de modaliteiten (vereiste vaartijd, medische keuring, aanvraagformulieren, examencentrum…etc.) kan u terecht op hun website.

Vanaf mei worden de examens ingericht door Syntra. De theoretische examens zullen plaatsvinden in de lokalen van Syntra op campus Leerhaven, Thonetlaan 106, 2050 Antwerpen. De praktijkexamens zullen plaatsvinden op het opleidingsschip Themis 2.

De retributies, wijze van ondervraging en andere voorwaarden tot toegang tot het examen blijven dezelfde. Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren op het nummer 1700 of per mail naar beleid@mow.vlaanderen.be maar bezoek eerst hun nieuwe webstek.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie