De ITB-INFO 90 van het tweede kwartaal 2016 is beschikbaar.


L’ITB-INFO 90 du deuxième trimestre 2016 est disponible
.
 

Opgelet : Informatiesessie over de “arbeidsreglementering in de binnnevaart” op zaterdag 14/05/2016 (10u – 12u)Schipperswelzijn in Antwerpen – Raadpleeg de pagina op de website en schrijf u in voor 12/05/2016


Attention : Session d’information sur “la réglementation du travail en navigation intérieure” le samedi 14/05/2016 (10h à 12h)au Schipperswelzijn à Anvers –  Consultez la page sur le site internet et inscrivez-vous pour le 12/05/2016

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De Vlaamse overheid is bevoegd geworden voor het organiseren van de examens van matroos, Rijnpatent, vaarbewijzen, radarpatent, passagiersvaart en het ADN (gevaarlijke goederen). De Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming heeft belangrijke wijzigingen in de bevoegdheidsverdeling betreffende de binnenscheepvaart als gevolg. Naast de beleidsbevoegdheid voor de overgedragen domeinen is er ook een impact op de operationele taken zoals het organiseren van examens.

Vanaf vandaag neemt de Vlaamse Overheid, meer bepaald het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), de organisatie van de theoretische en praktische examens alsmede de uitreiking van de bekwaamheidsbewijzen voor bemanningsleden op zich (zowel nieuwe als verlengingen).

Voor meer informatie over de modaliteiten (vereiste vaartijd, medische keuring, aanvraagformulieren, examencentrum…etc.) kan u terecht op hun website.

Vanaf mei worden de examens ingericht door Syntra. De theoretische examens zullen plaatsvinden in de lokalen van Syntra op campus Leerhaven, Thonetlaan 106, 2050 Antwerpen. De praktijkexamens zullen plaatsvinden op het opleidingsschip Themis 2.

De retributies, wijze van ondervraging en andere voorwaarden tot toegang tot het examen blijven dezelfde. Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren op het nummer 1700 of per mail naar beleid@mow.vlaanderen.be maar bezoek eerst hun nieuwe webstek.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie