Zeebrief / Lettre de mer

{ 20 mei, 2015 }

Présentation de la version française  de l’Ébauche du Code belge de la navigation
Dernières évolutions de la politique  et de la législation relatives à la navigation intérieure
Liège, mardi 16 juin 2015

Voorstelling van de Franstalige versie van de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek
Recente ontwikkelingen inzake binnenvaartbeleid en -wetgeving
Luik, dinsdag 16 juni 2015

Name:
Zeebrief / Lettre de mer
Description:

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie