Graag willen wij jullie informeren dat er bij de Europese Commissie op het ogenblik een publieke consultatie loopt m.b.t. de toepassing(en) van de RIS-richtlijn. Het doel van deze bevraging is het voorbereiden van een aanpassing van deze richtlijn.
De publieke consultatie is voornamelijk naar de gebruikers van RIS-diensten gericht.

Graag willen we bij deze dan ook vragen om deze bevraging zo veel mogelijk in te vullen, zodat de Europese Commissie een beter zicht krijgt op waar de noden van de sector liggen bij de aanpassing van de richtlijn.

De consultatie kan via de volgende link, mits registratie, worden ingevuld.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/publiccons_ris_evaluation2019?surveylanguage=nl

Nous aimerions vous informer que la Commission européenne fait momentanément une consultation publique relative à (aux) (l’)application(s) de la directive RIS. L’objectif de cette enquête est la préparation d’une adaptation de cette directive.
La consultation publique se dirige surtout vers les utilisateurs des services-RIS.

Nous vous demandons dès lors de remplir cette enquête le plus possible, de sorte que la Commission européenne puisse tenir compte des besoins du secteur lors de l’adaptation de la directive.

Vous pouvez remplir la consultation via le lien suivant et moyennant enregistrement.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/publiccons_ris_evaluation2019?language=fr

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Hier vindt u een eerste tussentijdse evaluatie van de inschrijvingen voor Laureaat van de Arbeid voor de sectoren “Koopvaardij – Binnenscheepvaart – Zeevisserij – Nautische dienstverlening”.
Voorlopig werden er 7 volledige kandidaturen ingediend.
Ter herinnering: de inschrijvingen zijn voorzien tot 31 december 2019.

Vous trouvez ici une première évaluation des inscriptions au titre de Lauréat du Travail des secteurs “Marine Marchande – Navigation intérieure – Pêche maritime – Services nautiques”.
A ce jour, 7 candidatures complètes ont été introduites.
Pour rappel: la clôture des inscriptions est prévue pour le 31 décembre 2019.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Op donderdag 21 november 2019 organiseren het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, het Havenbedrijf Antwerpen en de Vlaamse Waterweg NV de infosessie : “Vergroenen en ondernemen in de binnenvaart”.

- Wil je meer weten hoe en waarom je collega’s binnenvaartondernemers in vergroening investeren ?
- Wil je weten welke steunmaatregelen de Vlaamse overheid voor de toekomst voorziet ?
- Wil je weten hoe je ”groene” investeringen fiscaal en boekhoudkundig het beste inplant en optimaliseert ?

Kom naar de infosessie !

Wanneer: donderdag 21 november 2019 van 14h00 tot 17h00
Waar: Havenhuis Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen
Inschrijven: klik op https://vergroeningbinnenvaart.be/schrijf-je-hier-in-voor-de-infosessie-op-21-11-2019/

Meer weten ? Klik hier voor het volledige programma.

Kom je met de auto, parkeren kan op de parking “Port of Antwerp” aan de Merantistraat, 2030 Antwerpen.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie