Hier vindt u een eerste tussentijdse evaluatie van de inschrijvingen voor Laureaat van de Arbeid voor de sectoren “Koopvaardij – Binnenscheepvaart – Zeevisserij – Nautische dienstverlening”.
Voorlopig werden er 7 volledige kandidaturen ingediend.
Ter herinnering: de inschrijvingen zijn voorzien tot 31 december 2019.

Vous trouvez ici une première évaluation des inscriptions au titre de Lauréat du Travail des secteurs “Marine Marchande – Navigation intérieure – Pêche maritime – Services nautiques”.
A ce jour, 7 candidatures complètes ont été introduites.
Pour rappel: la clôture des inscriptions est prévue pour le 31 décembre 2019.

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reacties zijn gesloten.