ITB-INFO 91

{ 30 september, 2016 }

De ITB-INFO 91 van het derde kwartaal 2016 is beschikbaar.

L’ITB-INFO 91 du troisième trimestre 2016 est disponible.
 

Opgelet : Informatiesessie over de “arbeidsreglementering in de binnnenvaart” op zaterdag 15/10/2016 (10u – 12u) – Schipperswelzijn in Antwerpen - inschrijven is nog mogelijk


Attention : Session d’information néerlandophone sur “la réglementation du travail en navigation intérieure” le samedi 15/10/2016 (10h à 12h) au Schipperswelzijn à Anvers - vous pouvez toujours vous inscrire

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De Minister lanceert twee complementaire maatregelen gericht op het vergroenen van de binnenvaart. 
Technologische ontwikkelingen laten toe milieuvoordelen in concrete maatregelen op het terrein om te zetten.
Binnenvaartondernemers kunnen van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 een aanvraag indienen bij Waterwegen en Zeekanaal NV of bij nv De Scheepvaart om in aanmerking te komen voor ‘de steunmaatregel hermotorisatie kleine schepen’ of ‘de steunmaatregel nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen’.

 

Een eerste steunmaatregel beoogt de hermotorisatie van kleine schepen (< CEMT klasse IV). Een tweede steunmaatregel beoogt het toepassen van nabehandelingstechnieken, zoals een roetfilter of katalysator, aan boord van middelgrote en grote schepen (= CEMT klasse IV). 

 

Beide steunmaatregelen gaan uit van een investeringssteun. Deze financiële tegemoetkoming is éénmalig en is 50% van de investeringskost, maar wordt begrensd tot maximaal 50.000 euro per schip. De steunmaatregelen zijn erop gericht om de binnenvaartvloot te moderniseren, waarbij terzelfdertijd de luchtkwaliteit in Vlaanderen verbeterd wordt en ook de concurrentiepositie van de binnenvaart in Vlaanderen verder versterkt wordt. Dit maakt dat de modus verder kan blijven instaan voor de bevoorrading van bedrijven die aan de waterweg gelegen zijn.

 

Binnenvaartondernemingen die in aanmerking wensen te komen voor deze steunmaatregelen kunnen vanaf 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 bij de Vlaamse Waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV of nv De Scheepvaart voor concrete initiatieven een aanvraag indienen.

 

Op de website van Waterwegen en Zeekanaal NV en van nv De Scheepvaart is vanaf 1 oktober alle informatie in verband met de steunmaatregelen terug te vinden.

 

De modaliteiten van beide Vlaamse steunmaatregelen vergroening binnenvaart zijn sinds dit weekend online terug te vinden op

http://www.wenz.be/nl/bedrijven/steunmaatregelen/hermotorisatie/

http://www.wenz.be/nl/bedrijven/steunmaatregelen/nabehandelingstechnieken/

Waterwegen en Zeekanaal NV: www.wenz.be

nv De Scheepvaart: www.descheepvaart.be

Lees meer / Lire plus »

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

CESNI [Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart ]


Meer inlichtingen : Perscommuniqué


CESNI [Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure]


Pour plus d’informations : Communiqué de presse

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie