Speciaal verslag nr. 1/2015 “Binnenvaart in Europa: het vervoersaandeel en de bevaarbaarheid zijn sinds 2001 niet aanzienlijk verbeterd“ 
Rapport spécial n° 1/2015 “La navigation en Europe : la part de transport et la navigabilité ne se sont pas améliorées considérablement depuis 2001“  

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie