U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoeksproject met als hoofddoel inzicht te krijgen in de factoren die reders ertoe aanzetten om over te stappen op innovatie in de binnenvaart. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verzamelen en antwoorden zullen anoniem zijn.
Link naar de enquête: https://forms.gle/A1xG5Hawu5QB1Yps5
Bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek.

Vous êtes invité à participer à un projet de recherche dont l’objectif principal est de comprendre les facteurs qui motivent les intentions des armateurs à adopter adopter l’innovation dans le transport intérieur. Nous ne collecterons pas vos données personnelles et les réponses seront anonymes.
Lien vers l’enquête: https://forms.gle/A1xG5Hawu5QB1Yps5
Merci de votre participation à cette étude.

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reageer / Commentaires