Analyse van de marktsituatie in de binnenvaartsector (klik hier) / Analyse de la situation du marché dans le secteur fluvial (cliquez ici)

Name:
Studie voorgesteld door België – Marktsituatie / Dossier présenté par la Belgique – Situation du marché
Description:
Analyse van de marktsituatie in de binnenvaartsector (klik hier) / Analyse de la situation du marché dans le secteur fluvial (cliquez ici)

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Het Besluit betreffende de ongeoorloofd lage prijzen is van toepassing vanaf heden
L’Arrêté sur les prix abusivement bas est d’aplication à partir de ce jour.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De Staatssecretaris voor Mobiliteit, de heer Melchior Wathelet, heeft op 23 oktober 2013 een officieel schrijven met technisch dossier gericht aan de Europese Commissie betreffende de moeilijkheden in de binnenvaartsector   

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité, M. Melchior Wathelet, a adressé le 23 octobre 2013 un courrier officiel avec un dossier technique à la Commission européenne concernant les difficultés dans le secteur de la navigation intérieure.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ 2 Reacties