In het COMPETING-project is lesmateriaal gemaakt bij de zeven hoofdstukken waarin de competenties op Operationeel en Management niveau worden beschreven. Deze omvatten navigatie, bediening van het vaartuig, vrachtafhandeling, stuwage en passagiersvervoer, waterbouwkunde en elektrische, elektronische en regeltechniek, onderhoud en reparatie, communicatie en gezondheid, veiligheid en milieubescherming.

Alle projectuitkomsten zijn te downloaden op de websites van ITB-OBSERVATORIUM (https://www.itb-observatorium.be/nl), COMPETING (www.iwt-competencies.eu) en EDINNA (www.edinna.eu).

Voor meer informatie kan u hier het persbericht downloaden.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

COMPETING – NEWSLETTER OKTOBER 2022

{ 30 september, 2022 }

Via deze link kunt u de Competing Nieuwsbrief van oktober 2022 downloaden

You can download the Competing Newsletter of October 2021 via this link

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Beste leden van het OBV,

Ten gevolge van de aanhoudende droogteperiode zijn de afvoeren van de Vlaamse waterwegen erg laag.
Er zijn dan ook reeds heel wat waterbesparende maatregelen van kracht, om de waterpeilen zo goed mogelijk te handhaven en de diepgang zoveel mogelijk te verzekeren. Ondanks de verwachte neerslaghoeveelheden van deze week, blijft de situatie ernstig en zijn bijkomende maatregelen niet uitgesloten.
Ik verwijs hiervoor naar het informatiebericht hieronder. Dit werd ook verspreid naar de watergebonden industrie. Het effectief invoeren van mogelijke bijkomende maatregelen zal gebeuren via bijkomende communicatie (bv een scheepvaartbericht wanneer diepgangbeperkingen noodzakelijk zouden zijn).

Vriendelijke groet,

Informatiebericht n.a.v. de actuele droogtesituatie in Vlaanderen

02/09/2022

Ten gevolge van de uitzonderlijke en aanhoudende droogte zijn de afvoeren van verschillende Vlaamse waterwegen momenteel extreem laag. Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare waterhoeveelheden zijn op de Vlaamse waterwegen reeds heel wat operationele waterbesparende maatregelen van toepassing, zoals het terugpompen van schutwater ter hoogte van sluizen, het beperken of verbieden van bepaalde watercaptaties, toepassen van gegroepeerd schutten van commerciële beroepsvaart, vaarbeperkingen voor de pleziervaart,…

De Droogtecommissie, die instaat voor het overleg en de afstemming van de noodzakelijke waterbesparende maatregelen tijdens extreme droogteperiodes, vergadert al geruime tijd wekelijks om zich te buigen over het nemen van waterbesparende maatregelen teneinde de beschikbare watervoorraden zo goed mogelijk te benutten.
Het invoeren van deze maatregelen gebeurt op basis van het “Reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste”, dat op 30/04/2021 aan de Vlaamse Regering werd meegedeeld. Het reactief afwegingskader is een ondersteunend systeem voor waterbesparing en prioritair watergebruik in aanloop naar of tijdens periodes van waterschaarste.

Het ziet er naar uit dat de voorspelde neerslag voor de komende dagen niet zal zorgen voor een significant herstel van de watervoorraden, maar dat een verdere daling van de watervoorraden reëel is. Op 1 september stelde de Droogtecommissie dan ook bijkomende maatregelen in het vooruitzicht.

De Droogtecommissie heeft zijn oproep om alle waterverbruik maximaal te beperken herhaald.
Rekening houdend met de nog steeds dalende waterbeschikbaarheid en de aanhoudende droogte gaf de Droogtecommissie het mandaat om op de bevaarbare waterwegen gradueel en gefaseerd bijkomende tijdelijke maatregelen in te voeren, wanneer de droogtesituatie dit noodzaakt.
Het gaat over bijkomende operationele beheermaatregelen zoals scheepvaartbeperkingen of -stremmingen, captatiebeperkingen of -verboden voor niet-essentieel en zo nodig essentieel watergebruik, ….
Zo wordt voor de komende periode niet uitgesloten dat het waterpeil van het Albertkanaal en mogelijks andere waterwegen zodanig zal dalen, dat diepgangbeperkingen voor de scheepvaart onvermijdelijk worden.
Eveneens is een beperking of een verbod op het capteren van oppervlaktewater uit alle waterwegen, zowel voor niet-essentiële als essentiële toepassingen, niet uitgesloten, behoudens een aantal uitzonderingen. Het formeel besluit betreffende deze maatregel wordt in overleg met de sectoren voorbereid, en kan mogelijks regiospecifiek ingevoerd worden.

Het effectief invoeren van bijkomende maatregelen zal uiteraard enkel gebeuren wanneer de noodzaak zich daartoe aandient. Eveneens zal elke maatregel tijdig worden aangekondigd zodat waterweggebruikers en watergebruikers zich hierop kunnen voorbereiden.

De Droogtecommissie en de waterwegbeheerders zijn er zich terdege van bewust dat deze maatregelen een significante impact kunnen hebben op de Vlaamse economie en mobiliteit. Evenwel wordt van iedereen bij deze extreme droogte een inspanning en solidariteit gevraagd. De Droogtecommissie rekent hiervoor op uw medewerking en begrip.

Voor vragen kan u terecht bij communicatie@vlaamsewaterweg.be

Koen Maeghe
Afdelingshoofd

De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Sturing
T 011 29 84 36 M 0496 57 85 58
Havenstraat 44, 3500 Hasselt
www.vlaamsewaterweg.be
Beste leden van het OBV,

Ten gevolge van de aanhoudende droogteperiode zijn de afvoeren van de Vlaamse waterwegen erg laag.
Er zijn dan ook reeds heel wat waterbesparende maatregelen van kracht, om de waterpeilen zo goed mogelijk te handhaven en de diepgang zoveel mogelijk te verzekeren. Ondanks de verwachte neerslaghoeveelheden van deze week, blijft de situatie ernstig en zijn bijkomende maatregelen niet uitgesloten.
Ik verwijs hiervoor naar het informatiebericht hieronder. Dit werd ook verspreid naar de watergebonden industrie. Het effectief invoeren van mogelijke bijkomende maatregelen zal gebeuren via bijkomende communicatie (bv een scheepvaartbericht wanneer diepgangbeperkingen noodzakelijk zouden zijn).

Vriendelijke groet,

Informatiebericht n.a.v. de actuele droogtesituatie in Vlaanderen

02/09/2022

Ten gevolge van de uitzonderlijke en aanhoudende droogte zijn de afvoeren van verschillende Vlaamse waterwegen momenteel extreem laag. Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare waterhoeveelheden zijn op de Vlaamse waterwegen reeds heel wat operationele waterbesparende maatregelen van toepassing, zoals het terugpompen van schutwater ter hoogte van sluizen, het beperken of verbieden van bepaalde watercaptaties, toepassen van gegroepeerd schutten van commerciële beroepsvaart, vaarbeperkingen voor de pleziervaart,…

De Droogtecommissie, die instaat voor het overleg en de afstemming van de noodzakelijke waterbesparende maatregelen tijdens extreme droogteperiodes, vergadert al geruime tijd wekelijks om zich te buigen over het nemen van waterbesparende maatregelen teneinde de beschikbare watervoorraden zo goed mogelijk te benutten.
Het invoeren van deze maatregelen gebeurt op basis van het “Reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste”, dat op 30/04/2021 aan de Vlaamse Regering werd meegedeeld. Het reactief afwegingskader is een ondersteunend systeem voor waterbesparing en prioritair watergebruik in aanloop naar of tijdens periodes van waterschaarste.

Het ziet er naar uit dat de voorspelde neerslag voor de komende dagen niet zal zorgen voor een significant herstel van de watervoorraden, maar dat een verdere daling van de watervoorraden reëel is. Op 1 september stelde de Droogtecommissie dan ook bijkomende maatregelen in het vooruitzicht.

De Droogtecommissie heeft zijn oproep om alle waterverbruik maximaal te beperken herhaald.
Rekening houdend met de nog steeds dalende waterbeschikbaarheid en de aanhoudende droogte gaf de Droogtecommissie het mandaat om op de bevaarbare waterwegen gradueel en gefaseerd bijkomende tijdelijke maatregelen in te voeren, wanneer de droogtesituatie dit noodzaakt.
Het gaat over bijkomende operationele beheermaatregelen zoals scheepvaartbeperkingen of -stremmingen, captatiebeperkingen of -verboden voor niet-essentieel en zo nodig essentieel watergebruik, ….
Zo wordt voor de komende periode niet uitgesloten dat het waterpeil van het Albertkanaal en mogelijks andere waterwegen zodanig zal dalen, dat diepgangbeperkingen voor de scheepvaart onvermijdelijk worden.
Eveneens is een beperking of een verbod op het capteren van oppervlaktewater uit alle waterwegen, zowel voor niet-essentiële als essentiële toepassingen, niet uitgesloten, behoudens een aantal uitzonderingen. Het formeel besluit betreffende deze maatregel wordt in overleg met de sectoren voorbereid, en kan mogelijks regiospecifiek ingevoerd worden.

Het effectief invoeren van bijkomende maatregelen zal uiteraard enkel gebeuren wanneer de noodzaak zich daartoe aandient. Eveneens zal elke maatregel tijdig worden aangekondigd zodat waterweggebruikers en watergebruikers zich hierop kunnen voorbereiden.

De Droogtecommissie en de waterwegbeheerders zijn er zich terdege van bewust dat deze maatregelen een significante impact kunnen hebben op de Vlaamse economie en mobiliteit. Evenwel wordt van iedereen bij deze extreme droogte een inspanning en solidariteit gevraagd. De Droogtecommissie rekent hiervoor op uw medewerking en begrip.

Voor vragen kan u terecht bij communicatie@vlaamsewaterweg.be

Koen Maeghe
Afdelingshoofd

De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Sturing
T 011 29 84 36 M 0496 57 85 58
Havenstraat 44, 3500 Hasselt
www.vlaamsewaterweg.be

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie