Op dit moment zijn we in de fase van de engagementsverklaring met aanloop naar de lancering van de Green Deal Binnenvaart Vlaanderen op 23 juni 2023 in het Havenhuis van Antwerpen. De binnenvaart dient zich te aligneren op de Europese doelstellingen inzake reductie van broeikasgasemissies. Het einddoel is een zero-emissie logistieke sector en dus ook zero-emissie binnenvaart tegen 2050. Een energietransitie die de binnenvaart voor een grote uitdaging stelt en vraagt om een doordachte aanpak met alle actoren.


Het concept van de Green Deal Binnenvaart Vlaanderen is het resultaat van een participatief traject met heel wat stakeholders waarbij knelpunten, opportuniteiten en mogelijke oplossingen in kaart werden gebracht en omgezet in strategische en operationele doelstellingen voor 4 domeinen:

  • Technologie voor een groene binnenvaart
  • Financiering van een groene binnenvaart
  • Beleid ter ondersteuning van een groene binnenvaart
  • Implementatie van een groene binnenvaart

Het is nu aan alle partijen: havens, verladers, financiële instellingen, overheid en binnenvaartondernemers om de verklaring te lezen en aan te geven dat u het engagement aangaat indien u de doelstellingen ondersteunt. Deze partijen rekenen nu ook op uw individuele ondersteuning

 

Alle informatie kan op de website www.vlaamsewaterweg.be/green-deal-binnenvaart het ontwerp van conceptnota en de engagementverklaring raadplegen.

Meer info?
Bekijk het officiële persbericht.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Stage Ecole Batellerie Huy - Stage Binnenvaartschool Hoei


L’Ecole de batellerie de Huy, sous l’égide de Pascal Roland, a organisé un stage avec les bateliers à destination de Tournai pour l’inauguration du Pont des Trous. Suivez leur périple sur leur page Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063469514876

Si la journée du vendredi 14 avril sera davantage protocolaire et consacrée aux discours officiels, les animations (gratuites) proposées à partir du samedi 15 avril à 16h rencontrent déjà un grand succès auprès du grand public. Au programme : un défilé de bateaux d’époque, un spectacle de mapping, des concerts de DJ’s depuis l’une des tours du Pont des Trous, des foodtrucks et des bars. Le dimanche 16 avril, place aux visites guidées du Pont des Trous et au village d’exposition de photos et d’aquarelles du chantier. Plus d’infos sur https://www.visittournai.be/impressionnant/pont-des-trous-tournai/

De Binnenvaartschool van Hoei, onder leiding van Pascal Roland, heeft een stage georganiseerd met de schippers naar Doornik voor de inauguratie van de Pont des Trous. Volg hun reis op hun Facebook-pagina https://www.facebook.com/profile.php?id=100063469514876

De dag van vrijdag 14 april zal voornamelijk protocollair zijn en gewijd aan officiële toespraken, maar de (gratis) animaties die vanaf zaterdag 15 april om 16.00 uur worden aangeboden, zijn al een groot succes bij het grote publiek. Op het programma staan onder andere een parade van historische boten, een mapping show, DJ-concerten vanuit een van de torens van de Pont des Trous, foodtrucks en bars. Op zondag 16 april zijn er rondleidingen op de Pont des Trous en een tentoonstelling van foto’s en aquarellen van de bouwplaats. Meer informatie op https://www.visittournai.be/impressionnant/pont-des-trous-tournai/

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Boetecatalogus

{ 6 april, 2023 }


Ingevolge het Scheepvaartdecreet Artikel 4 en artikel 136 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om binnen haar taakomschrijving op te treden als bestuurlijke beboetingsinstantie. Deze beboetingsinstantie zal objectief, onafhankelijk en binnen de grenzen van de decretaal bepaalde strafmaat, de hoogte van de daadwerkelijk opgelegde boete bepalen. Om verder invulling te geven aan de decretaal voorgeschreven minimale en maximale boetebedragen (zie – artikel 133, §2 Scheepvaartdecreet en artikel 51 Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving), zal er gebruik gemaakt worden van een boetecatalogus. Deze is terug te vinden op www.visuris.be/Boetecatalogus. De Raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg heeft deze boetecatalogus goedgekeurd op 21/12/2022.

 

In bijlage kan u een informatieve flyer terugvinden, waarin zowel uzelf als uw leden met één enkele oogopslag de hoofdlijnen van de boetecatalogus kunnen lezen.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie