Op dit moment zijn we in de fase van de engagementsverklaring met aanloop naar de lancering van de Green Deal Binnenvaart Vlaanderen op 23 juni 2023 in het Havenhuis van Antwerpen. De binnenvaart dient zich te aligneren op de Europese doelstellingen inzake reductie van broeikasgasemissies. Het einddoel is een zero-emissie logistieke sector en dus ook zero-emissie binnenvaart tegen 2050. Een energietransitie die de binnenvaart voor een grote uitdaging stelt en vraagt om een doordachte aanpak met alle actoren.


Het concept van de Green Deal Binnenvaart Vlaanderen is het resultaat van een participatief traject met heel wat stakeholders waarbij knelpunten, opportuniteiten en mogelijke oplossingen in kaart werden gebracht en omgezet in strategische en operationele doelstellingen voor 4 domeinen:

  • Technologie voor een groene binnenvaart
  • Financiering van een groene binnenvaart
  • Beleid ter ondersteuning van een groene binnenvaart
  • Implementatie van een groene binnenvaart

Het is nu aan alle partijen: havens, verladers, financiële instellingen, overheid en binnenvaartondernemers om de verklaring te lezen en aan te geven dat u het engagement aangaat indien u de doelstellingen ondersteunt. Deze partijen rekenen nu ook op uw individuele ondersteuning

 

Alle informatie kan op de website www.vlaamsewaterweg.be/green-deal-binnenvaart het ontwerp van conceptnota en de engagementverklaring raadplegen.

Meer info?
Bekijk het officiële persbericht.

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reageer / Commentaires