Nous sommes ravis de vous informer des derniers développements qui se sont produits au sein de notre institut. Nous avons récemment connu plusieurs changements passionnants, qui nous aideront à poursuivre notre mission avec succès et à maintenir notre position de leader dans notre domaine.

Tout d’abord, je suis heureux d’annoncer que Kim (la 1ère sur la photo) a été nommée directeur de l’institut. Kim travaille déjà cinq ans pour l’institut, conserve son rôle de conseillère juridique, et nous sommes convaincus qu’elle sera un leader inspirant pour notre équipe.

Félicitations à Olivier (le 4e sur la photo) pour son inscription au registre public de l’ITAA en tant qu’expert-comptable interne.

De plus, nous avons engagé Tony (le 6e sur la photo) en tant que responsable de la communication. Tony est un communicateur talentueux et expérimenté qui aidera à renforcer notre présence en ligne et hors ligne, à promouvoir notre travail et à améliorer la compréhension du public de notre mission.

En outre, nous avons recruté une conseillère économique, Una (la 3e sur la photo), qui apportera une expertise supplémentaire dans le domaine de l’économie et nous aidera à prendre des décisions stratégiques éclairées pour l’avenir de l’institut.

Enfin, nous avons engagé deux collaboratrices administratives, Tatiana (la 2e sur la photo) et Paola (la 5e sur la photo), pour soutenir notre équipe dans ses tâches quotidiennes en remplacement de Christine et de Nicole. Tatiana, qui est issue d’une famille de bateliers et ancienne batelière, et Paola sont des professionnels talentueux et dévoués qui aideront à maintenir le fonctionnement de l’institut et à soutenir notre équipe dans ses efforts.

Ces nouveaux membres de notre équipe apporteront un dynamisme, d’expérience et de passion à notre organisation. Nous sommes ravis de les accueillir à bord et nous sommes impatients de travailler ensemble pour poursuivre notre mission et réaliser notre vision pour l’avenir.

Met veel genoegen informeren wij u over de laatste ontwikkelingen bij ons Instituut. Wij hebben onlangs een aantal spannende veranderingen ondergaan, die ons zullen helpen onze missie met succes te blijven nastreven en onze leidende positie in ons vakgebied te behouden.

Allereerst ben ik blij te kunnen aankondigen dat Kim (1ste op de foto) is benoemd is tot directeur van het Instituut. Kim werkt al vijf jaar voor het Instituut, met behoud van haar rol als juridisch adviseur, en wij zijn ervan overtuigd dat zij een inspirerende leider voor ons team zal zijn.

Felicitaties ook aan Olivier (de 4e op de foto) voor zijn inschrijving in het openbaar register van de ITAA als interne accountant.

Daarnaast hebben we Tony (de 6e op de foto) aangenomen als onze communicatiemedewerker. Tony is een getalenteerde en ervaren communicator die onze online en offline aanwezigheid zal te versterken, ons werk te promoten en het publieke begrip van onze missie zal verbeteren.

Daarnaast hebben wij een economisch adviseur, Una (de 3e op de foto, die extra expertise op het gebied van economie inbrengt en ons helpt weloverwogen strategische beslissingen te nemen voor de toekomst van het Instituut.

Ten slotte hebben wij twee administratieve medewerksters in dienst genomen, Tatiana (de 2e op de foto) en Paola (de 5e op de foto), om ons team te ondersteunen bij hun dagelijkse taken ter vervanging van Christine en Nicole. Tatiana, dat uit een schippersfamilie komt en een voormalige schippersvrouw is was, en Paola, zijn beide getalenteerde en toegewijde professionals die ons zullen helpen het Instituut draaiende te houden en ons team in zijn inspanningen te ondersteunen.

Deze nieuwe leden van ons team brengen dynamiek, ervaring en passie in onze organisatie. Wij zijn verheugd hen aan boord te verwelkomen en kijken ernaar uit om samen te werken, en om onze missie te bevorderen en onze toekomstvisie te bevorderen en te verwezenlijken.

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reageer / Commentaires