De Raad heeft op 11 juni 2015 overeenstemming bereikt over een algemene oriëntatie (voorlopig Raadsstandpunt) inzake een voorstel betreffende technische voorschriften voor binnenschepen. Deze technische normen worden voortaan ontwikkeld door het Europees comité voor de opstelling van binnenvaartnormen (CESNI).  De normen die het CESNI opstelt, zullen automatisch in hun actuele versie van toepassing zijn. 

Le 11 juin 2015, le Conseil a dégagé une orientation générale sur les propositions de prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure. À l’avenir, de telles normes techniques seront élaborées par le comité européen chargé de l’élaboration de normes dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI).  Les normes élaborées par le CESNI seront appliquées automatiquement dans leur version actualisée. 

Name:
CESNI Binnenschepen: Raad legt standpunt vast – Bateaux de navigation intérieure: le Conseil arrête sa position
Description:
De Raad heeft op 11 juni 2015 overeenstemming bereikt over een algemene oriëntatie (voorlopig Raadsstandpunt) inzake een voorstel betreffende technische voorschriften voor binnenschepen. Deze technische normen worden voortaan ontwikkeld door het Europees comité voor de opstelling van binnenvaartnormen (CESNI).  De normen die het CESNI opstelt, zullen automatisch in hun actuele versie van toepassing zijn. 

Le 11 juin 2015, le Conseil a dégagé une orientation générale sur les propositions de prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure. À l’avenir, de telles normes techniques seront élaborées par le comité européen chargé de l’élaboration de normes dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI).  Les normes élaborées par le CESNI seront appliquées automatiquement dans leur version actualisée. 

Thumbnail:

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie