Gratis energiescans voor binnenvaartschepen

Binnenschippers kunnen zich tot 22 oktober kandidaat stellen voor een gratis energiescan. Met deze energiescan willen North Sea Port, Port of Antwerp en de Vlaamse overheid (De Vlaamse Waterweg en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) het gebruik van walstroom verder stimuleren.
Walstroom is een milieuvriendelijke en stille manier om binnenschepen te voorzien van elektriciteit.

Energiescan
Tijdens zo’n scan gaat een deskundige aan boord van het schip en neemt het elektriciteitsnet aan boord van het schip én het verbruik onder de loep. Het verslag van de deskundige geeft inzicht in het verbruik en tips voor eenvoudige besparingen. Hiermee kan de walstroomfactuur van het binnenschip tot een minimum beperkt worden.

Aanmelden
Via een e-formulier kunnen binnenvaartschippers zich kandidaat stellen.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Nautisch persbericht van Port of Antwerp 
Noordkasteeldok – Tijdelijk meerverbod steiger 81PO_W en 83PO_W op woensdag 30 september 2020 van 07:00u tot 19:00u

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Hierbij vindt u een brief die binnenkort namens het maritiem onderwijs zal worden verstuurd naar Minister Ben Weyts. Hierin wordt gevraagd om de functie van leerkracht nautische vakken te beschouwen als een knelpuntberoep in het onderwijs. Hierdoor zouden kandidaat-leerkrachten tot 8 jaar financiële anciënniteit kunnen meenemen, wat een overstap naar één van de maritieme scholen natuurlijk aantrekkelijker maakt.

U kan dit verzoek mee onderschrijven. Dat kan door -uiterlijk op 29 september- een bericht te sturen naar directeur@descheepvaartschool.be met als onderwerp “akkoord brief” en met vermelding van uw voornaam, naam en functie.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie