De wetten van 8 mei en 3 juni 2014 betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart m.b.t. aangelegenheden als bedoeld door art. 77 van de Grondwet zijn op 12/08/2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad. De wetten treden in werking 10 dagen na bekendmaking in het B.S.
Les Lois des 8 mai et 3 juin 2014 relatives à l’affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées aux articles 77-78 de la Constitution sont parues ce 12/08/2014 dans le Moniteur Belge. Les lois entrent en vigueur en général dix jours après leur publication au Moniteur belge


 

Name:
Wetten bevrachting en prijsvorming in de binnenvaart – Lois relatives à l’affrètement et à la formation des prix dans la navigation intérieure
Description:

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

1 Reactie op “Wetten bevrachting en prijsvorming in de binnenvaart – Lois relatives à l’affrètement et à la formation des prix dans la navigation intérieure”

  1. 1
    vermant remi

    En wie maakt de vrachtprijzen