Het ITB heeft een bezoekje gebracht aan de Open Scheepvaartdagen op vrijdag 17 maart 2023 in Waagnatie, Antwerpen. Het evenement, dat plaatsvond van 17 tot 19 maart 2023, bracht professionals uit de maritieme en binnenvaart industrieën samen om de nieuwste innovaties en technologieën te tonen.

Tijdens de beurs kreeg het team van het ITB de kans om te netwerken met andere deelnemers en industrieleiders te ontmoeten en inzichten te krijgen in de laatste trends en ontwikkelingen in de maritieme en binnenvaart industrieën. Ze bezochten ook verschillende stands en exposities om meer te leren over baanbrekende technologieën en oplossingen die potentieel voordelig konden zijn voor ons werk.

We waren onder de indruk van het niveau van innovatie en expertise dat te zien was op de Open Scheepvaartdagen. De beurs bood een geweldige gelegenheid om meer te weten te komen over de laatste trends en technologieën die de toekomst van de scheepvaart vormen.
Al met al was deelname aan de Open Scheepvaartdagen een waardevolle ervaring voor het team van het ITB, dat naar toekomstige evenementen in de industrie uitkijkt.

L’ITB a rendu visite aux Open Scheepvaartdagen (littéralement traduit par Journées de navigation ouvertes) le vendredi 17 mars 2023 à W>aagnatie, Anvers. L’événement, qui a eu lieu du 17 au 19 mars 2023, a rassemblé des professionnels de l’industrie de navigation intérieure et maritime pour présenter les dernières innovations et technologies dans le domaine.

Pendant le salon, l’équipe de l’ITB a eu l’occasion de rencontrer des leaders de l’industrie, de réseauter avec d’autres participants et de prendre connaissance des dernières tendances et développements. L’ITB a également visité divers stands et exposés pour en savoir plus sur les technologies de pointe et les solutions qui pourraient bénéficier à leur travail.

Nous avons été impressionnés par le niveau d’innovation et d’expertise présenté aux Open Scheepvaartdagen. Le salon a offert une excellente occasion d’en savoir plus sur les dernières tendances et technologies qui façonnent l’avenir de la navigation.
Dans l’ensemble, la participation aux Open Scheepvaartdagen a été une expérience précieuse pour l’équipe de l’ITB, qui a hâte de participer à d’autres événements de l’industrie.

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reageer / Commentaires