Le Gouvernement wallon a adopté ce 29 octobre 2020 le volet relatif au transport des marchandises de la Stratégie Régionale de Mobilité (SRM).

La SRM constitue un cadre de référence qui va permettre d’orienter les décisions et plans d’actions pour rencontrer les objectifs prévus dans la vision FAST 2030.

Le volet de la SRM dédié aux marchandises s’articule selon 9 orientations et 24 mesures afin de rencontrer les objectifs climatiques et de rééquilibrage modal.

En savoir plus: lien vers page  http://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/politique-de-mobilite-regionale-wallonne/strategie-regionale-de-mobilite.html#Volet%202

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Het ITB-activiteitenverslag 2019-2020 is nu beschikbaar.
Download het hier.


Le rapport d’activités de l’ITB 2019-2020 is beschikbaar.
Téléchargez-le ici .

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

ITB Newsletter 4

{ 13 november, 2020 }

Download hier onze Nieuwsbrief 4 met volgende inhoud:
- Verplichte teboekstelling – aanpassing en vereenvoudiging retributies 
- Forfaitaire belastingplichtigen – Uitstel indiening aangiften 
- Verlenging transitieperiodes in NRMM-verordening
- Herinnering – Verwijderingsbijdrage: verhoging tot 8,50 euro per 1000 Liter met ingang van 1 januari 2021

Téléchargez ici notre Lettre d’informations 4 avec les points suivants:
- Immatriculation obligatoire – ajustement et simplification des redevances 
- Contribuables forfaitaires – Report du délai de rentrée des déclarations 
- Prolongation des périodes de transition dans la réglementation sur les NRMM
- Rappel – Rétribution d’élimination: augmentation à 8,50 euros pour 1000 litres au 1er janvier 2021

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De Vlaamse Waterweg nv is organising a hackaton where the next 4 challenges need to be solved:

1) How is an automated barge able to safely pass through a lock when no persons are present on the barge?
2) Which communication protocols should be implemented to enable safe navigation with automated and conventional barges?
3) How to enable corridor planning for both automated and conventional barges?
4) How should the government incorporate new technologies and organise their operations towards optimal traffic management?

More information can be found on the website.
The hackaton focusses on inland waterways but most of the challenges can also have solutions for maritime.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Klik hier voor de Nederlandse versie van de nieuwsbrief IWT-platform

Cliquez ici pour la version française 

Hier finden Sie die deutsche Version

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR) a décidé d’introduire au 1er décembre 2021 l’obligation d’annonce par voie électronique pour l’ensemble des bâtiments et transports spéciaux visés à l’article 12.01, chiffre 1 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR).

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft besloten per 1 december 2021 de verplichting tot elektronisch melden uit te breiden tot alle schepen en bijzondere transporten die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR).

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Vanaf 28 september 2020 zijn nieuwe retributies van toepassing voor de prestaties van het Belgisch Scheepsregister. Er wordt nog steeds gewerkt met betalingsuitnodigingen waarvoor betaling moet ontvangen zijn vooraleer het Belgisch Scheepsregister kan overgaan tot het leveren van de prestaties.

Retributies voor zeeschepen
Retributies voor binnenschepen

Belgisch Scheepsregister / Registre naval belge
Posthoflei 5, 2600 Berchem
Ship.reg@mobilit.fgov.be
+32 (0)3 229.00.48

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Wachtpalen Ketelplaat – BASS

{ 1 oktober, 2020 }

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De nieuwe meerpalen Ketelplaat op 1 september 2020 gedeeltelijk in gebruik worden genomen.
Voor een testperiode van tenminste drie maanden mag enkel de walzijde van de meerpalen Ketelplaat gebruikt worden.
Aan het gebruik van de walzijde van de meerpalen zijn de volgende voorwaarden verbonden.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Gratis energiescans voor binnenvaartschepen

Binnenschippers kunnen zich tot 22 oktober kandidaat stellen voor een gratis energiescan. Met deze energiescan willen North Sea Port, Port of Antwerp en de Vlaamse overheid (De Vlaamse Waterweg en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) het gebruik van walstroom verder stimuleren.
Walstroom is een milieuvriendelijke en stille manier om binnenschepen te voorzien van elektriciteit.

Energiescan
Tijdens zo’n scan gaat een deskundige aan boord van het schip en neemt het elektriciteitsnet aan boord van het schip én het verbruik onder de loep. Het verslag van de deskundige geeft inzicht in het verbruik en tips voor eenvoudige besparingen. Hiermee kan de walstroomfactuur van het binnenschip tot een minimum beperkt worden.

Aanmelden
Via een e-formulier kunnen binnenvaartschippers zich kandidaat stellen.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Nautisch persbericht van Port of Antwerp 
Noordkasteeldok – Tijdelijk meerverbod steiger 81PO_W en 83PO_W op woensdag 30 september 2020 van 07:00u tot 19:00u

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie