Hinder voor het scheepvaartverkeer van 20 mei 2019 tot begin mei 2020:

Noodzakelijke herstellingswerken op het Noordervak van de Ringvaart om Gent.
Vanaf 20 mei 2019 begint De Vlaamse Waterweg nv met het plaatsen van bodembescherming in de vaarweg ter hoogte van 5 verschillende bruggen. De werken worden gefaseerd uitgevoerd en tijdens de werken zal er beperkte hinder voor de scheepvaart zijn. Het einde van alle werken is begin mei 2020 voorzien.

Op de oevers blijven de betrokken bedrijven steeds bereikbaar via de openbare weg en de jaagpaden. In sommige fasen van de werken zullen er hoogstwaarschijnlijk tijdelijke signalisatie geplaatst worden, maar ook voor de bedrijven is de hinder beperkt.

Wanneer worden de werken uitgevoerd?

De werken voor het plaatsen van bodembescherming op het Noordervak van de Ringvaart om Gent starten op 20 mei 2019. De bescherming wordt geplaatst ter hoogte van 5 bruggen op het Noordervak van de Ringvaart om Gent. Er wordt telkens ter hoogte van 1 brug gewerkt waarbij er tijdelijk maar een halve vaarwegbreedte beschikbaar is voor de schepen. De bruggen waar de werken plaatsvinden zijn:

- Heinakkerspoorbrug

- Waalbrug

- Eversteinspoorbrug

- Brug R4

- Eversteinbrug

Het einde van de werken is begin mei 2020 voorzien. Concrete en actuele informatie voor de hinder voor de scheepvaart zal verlopen via VisuRIS.

Wat houden de werken in?

Door het plaatsen van bodembescherming bij verschillende bruggen willen we de stabiliteit van de aangrenzende constructies verzekeren. Daarnaast zorgt de bescherming ervoor dat de lokale erosiekuilen duurzaam hersteld worden en gaan we de toekomstige erosie tegen.

Hinder voor het scheepvaartverkeer

Vanaf 20 mei 2019 starten de werken. Er wordt telkens gewerkt ter hoogte van één brug waar een tijdelijk een halve vaarwegbreedte ter beschikking zal zijn. Het einde van de werken is voorzien rond begin mei 2020.

Welke minder-hindermaatregelen zijn voorzien?

­ De werken worden telkens ter hoogte van één brug uitgevoerd en per oever, waardoor er telkens een halve vaarwegbreedte beschikbaar is.

­ Op de oevers blijven de betrokken bedrijven bereikbaar via de openbare weg en jaagpaden.

­ Door een strikte werkplanning voorop te stellen, blijft de uitvoeringstermijn zo kort mogelijk.

Heb je vragen over dit bericht? Dan kan je die versturen via het vragenformulier op onze VisuRIS-website

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

La Commission européenne a lancé, mardi 16 avril, une consultation à l’adresse des parties prenantes actives dans le transport fluvial. Il s’agit plus spécifiquement pour celles-ci de partager leurs observations quant à la fourniture d’informations nécessaires pour se conformer aux critères réglementaires dans ce type de transport, en particulier sous format électronique.

Cette consultation cible les opérateurs et les citoyens qui ont un intérêt dans la navigation intérieure : les membres d’équipage et le personnel de bord, d’autres acteurs tels que les clients ou les fournisseurs (de services logistiques par exemple), transporteurs de fret, opérateurs IT,…

L’objectif est d’identifier de possibles mesures pour faire face à certains problèmes en la matière. Les personnes souhaitant répondre à cette consultation ont jusqu’au 9 juillet pour émettre leurs avis. Le lien est disponible à cette adresse : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6171228/public-consultation_en

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Op vrijdag 21 juni 2019 en vrijdag 6 september 2019 organiseert het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen een gratis en erkende MENTOROPLEIDING DUAAL LEREN voor de binnenvaart.

Je krijgt geen theorie maar veel praktijk met voorbeelden gegrepen uit het leven aan boord, toepasbare oplossingen en handige tips.

De opleiding voldoet als erkende mentoropleiding voor de overheid en heeft bijkomend een financiële return voor vennootschappen: je kan immers een RSZ-vermindering van 800 Euro per kwartaal krijgen voor de “mentor” die de opleiding heeft gevolgd en die je inzet om je jongere te begeleiden.

Grijp je kans en volg deze gratis opleiding!

Wanneer: Vrijdag 21 juni 2019 van 9u00 tot 16u30 en vrijdag 6 september 2019 van 9u00 tot 12u30.

Waar: Campus Leerhaven – Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen.

Inschrijven: Vóór 19 juni hilde.bollen@kenniscentrumbinnenvaart.be of via 0476 74 10 72.

Meer weten? Kijk hier voor alle info over deze opleiding.

Opleidingen op maat van de binnenvaartondernemer. Ontdek het opleidingsaanbod van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen hier. De presentaties van de voorbije opleidingen vind je hier.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Van 2 mei tot 15 juni 2019 zijn de openingsuren voor het Binnenvaartloket aangepast. 
Meer informatie kan u terug vinden op VisuRIS:
https://www.visuris.be/Nieuwsbericht?NewsItem=fe1d0e13-bbe6-4006-a20b-04884a12539c

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité van de binnenscheepvaart (met uitzondering van hun

sleepdienstactiviteit) die werknemers tewerkstellen die nacht- of ploegenarbeid verrichten onder het regime van de

systeemvaart, en die een ploegenpremie betalen, mogen sinds 1 januari 2019 22,8% van de bedrijfsvoorheffing (BV)

die ze inhouden op de lonen van deze werknemers voor zichzelf houden.

Ze moeten dit bedrag dus niet doorstorten naar de Schatkist.

Deze vrijstelling van doorstorting van BV voor de systeemvaart wordt aangemerkt als staatssteun die wordt verleend

binnen de grenzen van de de-minimisverordening.

Voor meer info: zie Koninklijk Besluit van 3 april 2019.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Please find here the COMPETING newsletter, edition April 2019

For registration to receive the newsletter directly from the COMPETING coordinator, an e-mail could be sent to Competing@stc-r.nl.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft op aanvraag een infobrochure opgesteld waarin overzichtelijk alle projecten te zien zijn m.b.t. ligplaatsen die in de pijplijn zitten.

Ze zijn zich er namelijk door herhaaldelijke boodschappen van bewust dat hier een probleem zit voor de binnenvaart. Met deze brochure willen ze in één oogopslag weergeven wat de mix van verschillende initiatieven zijn die op korte en middellange termijn een verbetering in het aantal lig- en wachtplaatsen in de Antwerpse haven zal opleveren.

Naast de infobrochure is er ook een proefperiode in gang gezet van 1 april tot en met 31 mei 2019 met een vaste schutting voor de Van Cauwelaertsluis.

In 2020 stappen ze bij het Havenbedrijf Antwerpen over naar een digitaal aanmeldings- en boekingsplatform voor de binnenvaart. Dit platform maakt het voor binnenschippers mogelijk om zich digitaal aan te melden voor:

- een verblijf

- een sluisreservatie te maken

- de digitale toestandskaart van de ligplaatsen te raadplegen van de Haven van Antwerpen

Om deze sluisplanning transparanter te maken naar de binnenvaart, willen ze onderzoeken of ze dit kunnen verwezenlijken door te werken met vaste uren voor de schuttingen. Hiervoor is het noodzakelijk om een proefperiode in te lassen voor de Van Cauwelaertsluis.

Indien de alternatieve sluizen buiten werking zijn, wordt de proefperiode vanzelfsprekend opgeschort.

Meer info?

Bekijk de infobrochure en de nautische mededeling in bijlage voor meer informatie. Of bekijk de volledige nieuwsbrief van het Havenbedrijf hier.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Op zaterdag 27 april 2019 organiseert het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen een workshop ‘OPTIMALISEREN BINNENVAARTLONEN, EEN ZO HOOG MOGELIJK NETTOLOON TEGEN ZO LAAG MOGELIJKE KOSTEN?.

Als werkgever weet je als geen ander dat de fiscale en sociale lasten zwaar doorwegen op de lonen die je je werknemers uitbetaalt. Hoe zorg je ervoor dat je werknemer meer netto over houdt van zijn salaris én je als werkgever bespaart op je huidig personeelsbudget? Een vraag die je jezelf ongetwijfeld al stelde.

Tijdens deze workshop leer je veel over de mogelijkheden en de systemen die de wetgever biedt om de totale loonkosten te verlagen. Aan de hand van praktische voorbeelden leer je of de systeemvaart interessant is voor jouw onderneming.

Kom naar de gratis workshop!

Wanneer: Zaterdag 27 april 2019 van 10u00 tot 12u00.

Waar: Campus Leerhaven – Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen.

Inschrijven: Vóór 26 april via hilde.bollen@kenniscentrumbinnenvaart.be of via 0476 74 10 72.

Meer weten? Kijk hier voor alle info over deze workshop.

Opleidingen op maat van de binnenvaartondernemer. Ontdek het opleidingsaanbod van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen hier.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

ITB-INFO 100 – 1/2019

{ 21 maart, 2019 }

De ITB-INFO 100 van het eerste kwartaal 2019 is beschikbaar.

L’ITB-INFO 100 du premier trimestre 2019 est disponible.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De volgende opleiding tot matroos binnenvaart start op dinsdag 23 april 2019 .
Graag inschrijven vóór woensdag 03 april 2019. Dit doe je via een mail naar: opleidingen@descheepvaartschool.be

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie