Vanaf 1 maart 2021 zijn schippers die gevaarlijke goederen vervoeren op alle Vlaamse waterwegen verplicht om hun reis- en ladinggegevens digitaal te melden.
Klik hier voor meer informatie. 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Prime à l’adaptation technique : une aide pour les entreprises de transports fluviaux
Cliquez ici pour plus d’informations.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Online Workshop van de CCR: “ALTERNATIEVE ENERGIEBRONNEN VOOR ELEKTRISCHE VOORTSTUWINGEN” op 20 april 2021. 
De deelname aan de workshop is gratis. 
Klik hier voor meer informatie.

Atelier en ligne de la CCNR : «LES SOURCES D’ÉNERGIE ALTERNATIVES POUR LES PROPULSIONS ÉLECTRIQUES», le 20 avril 2021.
La participation à l’atelier est gratuite. 
Cliquez ici pour plus d’informations.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Onlangs toonde je interesse in het vergroeningsproject van Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen.
Daarom zijn we erg benieuwd naar jouw mening als geëngageerde partij!
Klik hier om deel te nemen aan de enquête (duurt ong. 5 minuten).

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Vlaanderen en Europa hebben de ambitie om meer vervoer over de waterwegen te krijgen.
Leer er meer over in dit persbericht.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

En favorisant l’investissement des entreprises wallonnes dans le développement et l’usage des modes de transport moins polluants, le Gouvernement wallon entend rencontrer des objectifs tant économiques qu’environnementaux.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Via deze link kunt u de nieuwsbrief van december 2020 downloaden.

Vous pouvez télécharger le bulletin d’information de décembre 2020 en cliquant ici

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Montant des surestaries par tonne en 2021
(Arrêté royal du 9 juin 2011 – Moniteur belge du 19 juillet 2011 et 7 mars 2012)

Bedrag van de overliggelden per ton in 2021
(Koninklijk Besluit van 9 juni 2011 – Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011 en 7 maart 2012)

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Platform Instroom Binnenvaart

{ 17 december, 2020 }

Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen nodigt u van harte uit op de kick-off van het Platform Instroom Binnenvaart.
De Vlaamse binnenvaart zoekt 3.000 nieuwe bemanningsleden tegen 2030. Voldoende mensen aan boord hebben om te kunnen varen, is dé uitdaging voor de sector.

Klik hier voor meer informatie. 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Inland Waterway Transport is seriously affected by the COVID-19 pandemic. The socio-economic impact of the crisis is vast and will have a long-term impact on the sector. At the same time inland waterway transport is in full transition to attract new market segments, increasing its modal share and adapt to climate change.
For more information: click here

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie