I.T.B. werft aan

{ 23 augustus, 2017 }

Het I.T.B. is op zoek naar een Nederlandstalige adviseur (m/v) – master in de rechten – voor spoedige indiensttreding.
Gelieve je schriftelijke kandidatuur met cv uiterlijk op 01/09/2017 naar het ITB te sturen.
Informatie over de functie is hier beschikbaar.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Bericht aan de schipperij

{ 23 augustus, 2017 }

Van 15/09/2017 tot en met 17/09/2017 wordt een nieuwe fiets- en
voetgangersbrug over de Boven-Zeeschelde te Wetteren geplaatst. 
Hierdoor geldt er een
volledige stremming van de Boven-Zeeschelde van 15/09/2017 (7u00) tot en met
17/09/2017 (19u00).  
 

We verwijzen naar bericht aan de schipperij in bijlage.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Communiqué à la presse du Comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) : « Réunion
CESNI du 6 juillet 2017 »

https://www.cesni.eu/actualites/reunion-cesni-6-juillet-2017/

Persbericht van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI)

“Vergadering van het Comité CESNI op 6 juli 2017”


https://www.cesni.eu/nl/actualites/vergadering-van-het-comite-cesni-op-6-juli-2017/

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Wallonie, port intérieur d’Europe ”


Wallonia, inland port of Europe ”


Wallonië, Europese binnenhaven ”


Wallonie, Europäischer Binnenhafen ”Nouveau film ! / New film ! / Nieuwe film ! / Neuer Film !Le Service public de Wallonie et les 4 Ports autonomes de Wallonie ont le
plaisir de vous présenter leur nouveau film: ”Wallonie, port intérieur
d’Europe”.

Plongez-vous dans la Wallonie fluviale et
portuaire comme vous ne l’avez jamais vue !

En versions longue (11′) et courte (2′), en
langues française, anglaise, néerlandaise ou encore allemande, découvrez ce
que la Wallonie, acteur important du transport fluvial en Europe, a à offrir.

Intermodalité, logistique, infrastructures,
terrains, la Wallonie et ses acteurs professionnels sont prêts à vous
accueillir !

 

Rendez-vous sur notre page ”YouTube”
pour vivre et partager cette expérience
!

https://www.youtube.com/user/DPVNIWallonie

 

 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Beste
Binnenvaartonline mailgebruiker,

In het kader van de vereffening van PBV
werd u op 17 02 jl. per email bericht over het stopzetten van de activiteiten
eind juni, waaronder het stopzetten van het Binnenvaartonline e-mailadres.

Alle activiteiten werden stopgezet en
een vereffenaar werd aangesteld.

Om u als gebruiker de kans te
geven om een nieuw emailadres aan te maken bij een andere provider en een back
up te maken van uw mailbox werden volgende maatregelen getroffen :

* heden tot 17 07 2017 :
toepassingen mailbox blijven ongewijzigd 
* vanaf 18 07 2017 t/m 31 07 2017 : geen e-mailverkeer meer mogelijk, wel nog
toegang tot mailbox
* vanaf 01 08 2017 wordt de mailserver definitief afgesloten en zal u geen
toegang meer hebben tot deze applicatie
.

De kantoren van Promotie
Binnenvaart Vlaanderen vzw (Hasselt en Antwerpen) zullen vanaf vandaag gesloten
zijn. Ook de gekende telefoonnummers van PBV zijn niet meer bereikbaar.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Les services du guichet de la
navigation ont recommencé au 1
er juin dernier. 
La procédure pour demander une visite technique d’un bateau a
changé. Dorénavant, les bateliers doivent compléter un formulaire et l’envoyer
au guichet.
Vous pouvez télécharger ce formulaire en cliquant ici.  Ce formulaire devrait être disponible sur le site
internet du SPW Wallonie d’ici deux semaines.

De dienstverlening van het binnenvaartloket in Wallonië is op 1 juni herbegonnen.
De procedure voor aanvraag van een technisch onderzoek van een schip is gewijzigd. Voortaan moeten schippers een formulier invullen en naar het loket terugsturen.
U kan dit formulier hier downloaden. Het zal binnenkort eveneens beschikbaar zijn op de website van SPW Wallonie.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Annonce
Concerne : Annonce, émis par Direction de la Gestion des Voies navigables. Motif de l’avis: Service minimum.
Cette information est valable à partir du 06/04/2017.
Pour Tous les usagers navigant Toutes les directions.
D’application sur le/la Toutes voies D.G.2 de la cumulée 0 à la cumulée 0

Toutes voies D.G.2 Annonce La Direction de la Gestion des Voies navigables, soucieuse de rendre un service de qualité aux usagers, se voit contrainte de suspendre tous les services du Guichet de la navigation de Liège à partir de ce lundi 10 avril 2017 et ce jusqu’à une date indéterminée. Pour tout sujet, aucune nouvelle demande n’est acceptée, plus aucun document, duplicata ou autre n’est délivré. L’assurance est donnée aux usagers, dont le dossier est en instruction à ce jour, de mener celui-ci à son terme. Toutes les dates de programmation des épreuves de qualification sont annulées, chaque candidat inscrit sera personnellement contacté pour l’en informer. (source: Direction de la Gestion des Voies navigables)

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Om haar dienstverlening aan de scheepvaartsector in verband met certificatie en metingen te verbeteren, voert Waterwegen en Zeekanaal NV de komende maanden een hervorming door van de cel Binnenvaartinspectie, die voortaan Binnenvaartcommissie zal gaan heten. Grootste prioriteit is het inkorten van de doorlooptijden en wegwerken van achterstanden bij de behandeling van aanvragen voor certificaten en metingen.

Persbericht_Binnenvaartinspectie wordt Binnenvaartcommissie_28032017.pdf

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

ITB-INFO 93 – I/2017

{ 27 maart, 2017 }

De ITB-Info 93 van het eerste kwartaal 2017 is beschikbaar.

L’ITB-Info 93 du premier trimestre 2017 est disponible.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Oproep voor inschrijving op de
operationele nieuwsflash voor binnenvaart van het Havenbedrijf Antwerpen.
Bedoeling is de binnenvaartondernemers zoveel mogelijk
rechtstreeks te informeren over zaken die in de haven van Antwerpen veranderen
en voor hen belangrijk zijn.

Deze mailing wordt opgemaakt in 4 verschillende talen en
gaat enkel uit als er specifiek nieuws is voor deze doelgroep, vb. m.b.t.
veranderingen in aanmeldprocedures in de haven, openingstijden of locatie van
afvalparken voor binnenvaart,…

De link kan u hier terugvinden: http://elink.clickdimensions.com/m/1/95463492/02-t16272-9cc0c888ea9c43808aaa6483927d7a75/0/1/1.

Hierna eveneens de pdf-versie (ENG).

Gelieve deze mail
tevens
naar zoveel mogelijk schippers te willen verspreiden en hen vragen hierop in te schrijven?

Het is immers
cruciaal voldoende inschrijvingen te hebben om deze berichtgeving in de
verschillende talen te kunnen blijven bestendigen.

 


Appel d’inscription au bulletin d’informations
opérationnelles pour la navigation intérieure de l’Autorité portuaire d’Anvers.

L’objectif
est d’informer les entrepreneurs fluviaux le plus directement possible des
informations opérationnelles  pertinentes dans le Port d’Anvers.

Le mailing
est rédigé en 4 langues et uniquement en cas d’informations spécifiques, p.ex.
pour ce qui concerne les procédures d’enregistrement dans le port, heures
d’ouverture ou déchetteries pour la navigation intérieure, …

Vous
trouvez le lien ci-après :
http://elink.clickdimensions.com/m/1/95463492/02-t16258-b52a5b69ce504311b2dc59bbb1b0c5c8/0/1/1

Ci-après également la version PDF (en Anglais).

Veuillez également envoyer ce courriel à tous vos contacts avec la
demande d’y inscrire ?

Il est
important d’avoir suffisamment d’inscriptions afin de pouvoir continuer
envoyer ce bulletin d’informations dans les différentes langues.

 

 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie