Communiqué à la presse du Comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) : « Réunion
CESNI du 6 juillet 2017 »

https://www.cesni.eu/actualites/reunion-cesni-6-juillet-2017/

Persbericht van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI)

“Vergadering van het Comité CESNI op 6 juli 2017”


https://www.cesni.eu/nl/actualites/vergadering-van-het-comite-cesni-op-6-juli-2017/

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Wallonie, port intérieur d’Europe ”


Wallonia, inland port of Europe ”


Wallonië, Europese binnenhaven ”


Wallonie, Europäischer Binnenhafen ”Nouveau film ! / New film ! / Nieuwe film ! / Neuer Film !Le Service public de Wallonie et les 4 Ports autonomes de Wallonie ont le
plaisir de vous présenter leur nouveau film: ”Wallonie, port intérieur
d’Europe”.

Plongez-vous dans la Wallonie fluviale et
portuaire comme vous ne l’avez jamais vue !

En versions longue (11′) et courte (2′), en
langues française, anglaise, néerlandaise ou encore allemande, découvrez ce
que la Wallonie, acteur important du transport fluvial en Europe, a à offrir.

Intermodalité, logistique, infrastructures,
terrains, la Wallonie et ses acteurs professionnels sont prêts à vous
accueillir !

 

Rendez-vous sur notre page ”YouTube”
pour vivre et partager cette expérience
!

https://www.youtube.com/user/DPVNIWallonie

 

 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Beste
Binnenvaartonline mailgebruiker,

In het kader van de vereffening van PBV
werd u op 17 02 jl. per email bericht over het stopzetten van de activiteiten
eind juni, waaronder het stopzetten van het Binnenvaartonline e-mailadres.

Alle activiteiten werden stopgezet en
een vereffenaar werd aangesteld.

Om u als gebruiker de kans te
geven om een nieuw emailadres aan te maken bij een andere provider en een back
up te maken van uw mailbox werden volgende maatregelen getroffen :

* heden tot 17 07 2017 :
toepassingen mailbox blijven ongewijzigd 
* vanaf 18 07 2017 t/m 31 07 2017 : geen e-mailverkeer meer mogelijk, wel nog
toegang tot mailbox
* vanaf 01 08 2017 wordt de mailserver definitief afgesloten en zal u geen
toegang meer hebben tot deze applicatie
.

De kantoren van Promotie
Binnenvaart Vlaanderen vzw (Hasselt en Antwerpen) zullen vanaf vandaag gesloten
zijn. Ook de gekende telefoonnummers van PBV zijn niet meer bereikbaar.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

I.T.B. werft aan

{ 27 juni, 2017 }

Het I.T.B. is op zoek naar een Nederlandstalige adviseur (m/v) – master in de rechten – voor spoedige indiensttreding.
Gelieve je schriftelijke kandidatuur met cv uiterlijk op 24/07/2017 naar het ITB te sturen.
Informatie over de functie is hier beschikbaar.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Les services du guichet de la
navigation ont recommencé au 1
er juin dernier. 
La procédure pour demander une visite technique d’un bateau a
changé. Dorénavant, les bateliers doivent compléter un formulaire et l’envoyer
au guichet.
Vous pouvez télécharger ce formulaire en cliquant ici.  Ce formulaire devrait être disponible sur le site
internet du SPW Wallonie d’ici deux semaines.

De dienstverlening van het binnenvaartloket in Wallonië is op 1 juni herbegonnen.
De procedure voor aanvraag van een technisch onderzoek van een schip is gewijzigd. Voortaan moeten schippers een formulier invullen en naar het loket terugsturen.
U kan dit formulier hier downloaden. Het zal binnenkort eveneens beschikbaar zijn op de website van SPW Wallonie.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Annonce
Concerne : Annonce, émis par Direction de la Gestion des Voies navigables. Motif de l’avis: Service minimum.
Cette information est valable à partir du 06/04/2017.
Pour Tous les usagers navigant Toutes les directions.
D’application sur le/la Toutes voies D.G.2 de la cumulée 0 à la cumulée 0

Toutes voies D.G.2 Annonce La Direction de la Gestion des Voies navigables, soucieuse de rendre un service de qualité aux usagers, se voit contrainte de suspendre tous les services du Guichet de la navigation de Liège à partir de ce lundi 10 avril 2017 et ce jusqu’à une date indéterminée. Pour tout sujet, aucune nouvelle demande n’est acceptée, plus aucun document, duplicata ou autre n’est délivré. L’assurance est donnée aux usagers, dont le dossier est en instruction à ce jour, de mener celui-ci à son terme. Toutes les dates de programmation des épreuves de qualification sont annulées, chaque candidat inscrit sera personnellement contacté pour l’en informer. (source: Direction de la Gestion des Voies navigables)

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Om haar dienstverlening aan de scheepvaartsector in verband met certificatie en metingen te verbeteren, voert Waterwegen en Zeekanaal NV de komende maanden een hervorming door van de cel Binnenvaartinspectie, die voortaan Binnenvaartcommissie zal gaan heten. Grootste prioriteit is het inkorten van de doorlooptijden en wegwerken van achterstanden bij de behandeling van aanvragen voor certificaten en metingen.

Persbericht_Binnenvaartinspectie wordt Binnenvaartcommissie_28032017.pdf

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

ITB-INFO 93 – I/2017

{ 27 maart, 2017 }

De ITB-Info 93 van het eerste kwartaal 2017 is beschikbaar.

L’ITB-Info 93 du premier trimestre 2017 est disponible.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Oproep voor inschrijving op de
operationele nieuwsflash voor binnenvaart van het Havenbedrijf Antwerpen.
Bedoeling is de binnenvaartondernemers zoveel mogelijk
rechtstreeks te informeren over zaken die in de haven van Antwerpen veranderen
en voor hen belangrijk zijn.

Deze mailing wordt opgemaakt in 4 verschillende talen en
gaat enkel uit als er specifiek nieuws is voor deze doelgroep, vb. m.b.t.
veranderingen in aanmeldprocedures in de haven, openingstijden of locatie van
afvalparken voor binnenvaart,…

De link kan u hier terugvinden: http://elink.clickdimensions.com/m/1/95463492/02-t16272-9cc0c888ea9c43808aaa6483927d7a75/0/1/1.

Hierna eveneens de pdf-versie (ENG).

Gelieve deze mail
tevens
naar zoveel mogelijk schippers te willen verspreiden en hen vragen hierop in te schrijven?

Het is immers
cruciaal voldoende inschrijvingen te hebben om deze berichtgeving in de
verschillende talen te kunnen blijven bestendigen.

 


Appel d’inscription au bulletin d’informations
opérationnelles pour la navigation intérieure de l’Autorité portuaire d’Anvers.

L’objectif
est d’informer les entrepreneurs fluviaux le plus directement possible des
informations opérationnelles  pertinentes dans le Port d’Anvers.

Le mailing
est rédigé en 4 langues et uniquement en cas d’informations spécifiques, p.ex.
pour ce qui concerne les procédures d’enregistrement dans le port, heures
d’ouverture ou déchetteries pour la navigation intérieure, …

Vous
trouvez le lien ci-après :
http://elink.clickdimensions.com/m/1/95463492/02-t16258-b52a5b69ce504311b2dc59bbb1b0c5c8/0/1/1

Ci-après également la version PDF (en Anglais).

Veuillez également envoyer ce courriel à tous vos contacts avec la
demande d’y inscrire ?

Il est
important d’avoir suffisamment d’inscriptions afin de pouvoir continuer
envoyer ce bulletin d’informations dans les différentes langues.

 

 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Binnenvaartondernemers die duurzame technologie willen uittesten in hun schip kunnen zich tot 24 april inschrijven op een open projectoproep. Dit initiatief kadert binnen de ambitie van het Havenbedrijf Antwerpen om verschillende spelers in de haven aan te zetten tot vergroening van de activiteiten om zo de luchtkwaliteit te verbeteren.

Clean INland SHipping (CLINSH)
Deze oproep maakt deel uit van het project CLINSH dat investeert in duurzaam vervoer over water, het is een samenwerking tussen 17 Europese partners. CLINSH formuleert op basis van de resultaten van het proefproject aanbevelingen aan Europese beleidsmakers. Uw persoonlijke ervaringen zullen dus bijdragen tot de aanbevelingen naar Europa toe.

Waarom deelnemen?
• Financiële compensatie: deelnemers kunnen tot 50% van de werkelijkse kosten terugbetaald krijgen bij aankoop en installatie van de technologie.
• Als uw schip reeds uitgerust is met duurzame technologie of op alternatieve brandstof vaart, dan komt u in aanmerking voor een vaste onkostenvergoeding van €10.000.
• U investeert in de toekomst en krijgt nu nog een vergoeding voor op termijn verplichte aanpassingen.
• Goede milieuprestaties zijn in uw voordeel bij het verkrijgen van lading of toegang tot een haven.
• U bent koploper binnen de sector en draagt bij tot een groenere binnenvaart.

Informatie en begeleidende workshops
Tijdens de Open Scheepvaartdagen van 17-19 maart krijgt u op de stand van CLINSH (nr. 560) concrete begeleiding bij de inschrijving op deze projectoproep.
Daarnaast bent u welkom op volgende infosessies:
• vrijdag 17 maart 18u30;
• zaterdag 18 maart 15u, 16u30 en 18u;
• zondag 19 maart 15u en 17u.
________________________________________

Deadline registratie projectoproep: 24 april 2017

________________________________________

http://elink.clickdimensions.com/m/1/95463492/02-b17068-95e2cc0ca8384eb7a152da9001ce34c5/1/36/ffcd3f16-c5c4-42e0-a9cf-55f576671c77

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie