Dans le cadre de ses activités de dragage en Wallonie et nord de la France,  Kalis SA cherche un batelier pour renforcer ses équipes et travailler comme opérateur sur ses dragues.

In het kader van zijn baggeractiviteiten in Wallonië en het noorden van Frankrijk, wenst Kalis SA een schipper aan te werven. 


Personne à contacter / C
ontactpersoon:
Ir. Georges-Antoine LAURENT Operations manager

M +32 486 28 27 43
Ecoterres sa | Solutions Environnementales | www.ecoterres.be
Avenue Jean Mermoz 3c | 6041 Gosselies | Belgium | T +32 71 25 60 41 | F +32 71 25 60 44

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Oproep tot deelname aan de Nederlandstalige informatiesessie van 15 oktober 2016 te Antwerpen over de arbeidsovereenkomsten in de binnenvaart
Appel à participation à la session d’information néerlandophone du 15 octobre 2016 à Anvers sur les contrats de travail en navigation intérieure 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

COMMUNIQUE

 

Le Secrétariat de la CDNI a le plaisir de vous informer que la Consultation publique relative aux résidus gazeux de cargaison liquide est en ligne pour la période du 15.07.2016 au 15.09.2016.

(www.cdni-iwt.org)

 

Adresse de contact : online.consultation@cdni-iwt.org

 

MEDEDELING 

 

Het secretariaat van het CDNI deelt u bij dezen mee dat de openbare raadpleging over de gasvormige restanten van vloeibare lading online zal zijn van 15 juli tot 15 september 2016.

(www.cdni-iwt.org)

  

Contactadres : online.consultation@cdni-iwt.org

 

 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De ITB-INFO 90 van het tweede kwartaal 2016 is beschikbaar.


L’ITB-INFO 90 du deuxième trimestre 2016 est disponible
.
 

Opgelet : Informatiesessie over de “arbeidsreglementering in de binnnevaart” op zaterdag 14/05/2016 (10u – 12u)Schipperswelzijn in Antwerpen – Raadpleeg de pagina op de website en schrijf u in voor 12/05/2016


Attention : Session d’information sur “la réglementation du travail en navigation intérieure” le samedi 14/05/2016 (10h à 12h)au Schipperswelzijn à Anvers –  Consultez la page sur le site internet et inscrivez-vous pour le 12/05/2016

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De Vlaamse overheid is bevoegd geworden voor het organiseren van de examens van matroos, Rijnpatent, vaarbewijzen, radarpatent, passagiersvaart en het ADN (gevaarlijke goederen). De Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming heeft belangrijke wijzigingen in de bevoegdheidsverdeling betreffende de binnenscheepvaart als gevolg. Naast de beleidsbevoegdheid voor de overgedragen domeinen is er ook een impact op de operationele taken zoals het organiseren van examens.

Vanaf vandaag neemt de Vlaamse Overheid, meer bepaald het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), de organisatie van de theoretische en praktische examens alsmede de uitreiking van de bekwaamheidsbewijzen voor bemanningsleden op zich (zowel nieuwe als verlengingen).

Voor meer informatie over de modaliteiten (vereiste vaartijd, medische keuring, aanvraagformulieren, examencentrum…etc.) kan u terecht op hun website.

Vanaf mei worden de examens ingericht door Syntra. De theoretische examens zullen plaatsvinden in de lokalen van Syntra op campus Leerhaven, Thonetlaan 106, 2050 Antwerpen. De praktijkexamens zullen plaatsvinden op het opleidingsschip Themis 2.

De retributies, wijze van ondervraging en andere voorwaarden tot toegang tot het examen blijven dezelfde. Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren op het nummer 1700 of per mail naar beleid@mow.vlaanderen.be maar bezoek eerst hun nieuwe webstek.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van Richtlijn 96/50/EG van de Raad en Richtlijn 91/672/EEG van de Raad
(+ bijlagen).

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant la directive 96/50/CE du Conseil et la directive 91/672/CEE du Conseil.
(+ annexes)

Name:
Erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart – Reconnaissance des qualifications professionnelles dans la navigation intérieure
Description:

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

The European Commission adopted today a proposal to enhance the mobility of inland navigation crew members and provide new career prospects. The proposed directive aims to increase the talent pool available to industry in inland waterways transportation contributing to the Juncker priority of a deeper and fairer internal market. Better worker mobility will let people move more freely where their skills are needed. The proposal for a directive on the recognition of professional qualifications of skilled workers in inland navigation throughout the European Union will replace Directives 91/672/EC and 96/50/EC and will streamline, modernise and extend the recognition of skilled workers in inland navigation. To ensure a high level of safety, the initiative bases the recognition of the professional qualifications on the competences which are needed for the operation of the vessels.

Name:
Proposition de Directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles en navigation intérieure / Voorstel van Richtlijn over de erkenning van beroepsbekwaamheden in de binnenvaart
Description:
The European Commission adopted today a proposal to enhance the mobility of inland navigation crew members and provide new career prospects. The proposed directive aims to increase the talent pool available to industry in inland waterways transportation contributing to the Juncker priority of a deeper and fairer internal market. Better worker mobility will let people move more freely where their skills are needed. The proposal for a directive on the recognition of professional qualifications of skilled workers in inland navigation throughout the European Union will replace Directives 91/672/EC and 96/50/EC and will streamline, modernise and extend the recognition of skilled workers in inland navigation. To ensure a high level of safety, the initiative bases the recognition of the professional qualifications on the competences which are needed for the operation of the vessels.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Wijziging van de bevoegde autoriteiten voor bekwaamheidsbewijzen in de binnenvaart

Changement des autorités compétentes pour les attestations de qualification en navigation intérieure

Name:
BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN – BELANGRIJKE WIJZIGING – 15/03/2016 – CHANGEMENT IMPORTANT ATTESTATIONS DE QUALIFICATION EN NAVIGATION INTERIEURE
Description:

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Tewerkstellingsmaatregelen

Er zijn in België heel wat overheidsmaatregelen die als doel hebben de tewerkstelling te bevorderen. Op deze site vindt u een overzicht van de voordelen en premies waarop u en uw huidige of toekomstige werkgever recht hebben

Mesures pour l’emploi

De nombreuses mesures de promotion de l’emploi existent en Belgique. Sur ce site, vous trouverez un aperçu des avantages et primes auxquels vous et votre employeur actuel ou futur avez droit

Name:
Vermindering loonkost / réduction charges sociales
Description:

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Toutes voies D.G.2

 Annonce 

 

Une nouvelle adresse électronique est en service pour le Guichet de la navigation du Service Public de Wallonie : guichet.navigation@spw.wallonie.be

 

Pour mémoire, ce guichet traite les matières suivantes :

- Le certificat de jaugeage

- Le certificat communautaire

- Le certificat de visite

- Le certificat d’agrément ADN

- La validation des livrets de service

- La validation des livres de bord

- La validation des carnets d’huile usagée

 

Guichet de la navigation – Rue Canal de l’Ourthe 9 – 4031 Liège (Angleur) – lat = 50,6143 – long 5,6060.

Tél. : +32(0)4/231.65.33 – Fax : +32(0)4/231.65.71 – courriel: guichet.navigation@spw.wallonie.be

Heures d’ouverture : mardi et jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h30.

 

Il est demandé aux usagers de bien fournir des coordonnées complètes afin de pouvoir être recontacté ultérieurement pour confirmer ou ajuster les horaires des rendez-vous à bord ou pour toute autre communication.

Cet avis remplace l’avis à la batellerie n°2014/0334/02 du 3 février 2015.

(Source: Direction de la Gestion des Voies Navigables)

Lees meer / Lire plus »

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie