Klik hier voor de Nederlandse versie van de nieuwsbrief IWT-platform

Cliquez ici pour la version française 

Hier finden Sie die deutsche Version

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR) a décidé d’introduire au 1er décembre 2021 l’obligation d’annonce par voie électronique pour l’ensemble des bâtiments et transports spéciaux visés à l’article 12.01, chiffre 1 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR).

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft besloten per 1 december 2021 de verplichting tot elektronisch melden uit te breiden tot alle schepen en bijzondere transporten die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR).

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Vanaf 28 september 2020 zijn nieuwe retributies van toepassing voor de prestaties van het Belgisch Scheepsregister. Er wordt nog steeds gewerkt met betalingsuitnodigingen waarvoor betaling moet ontvangen zijn vooraleer het Belgisch Scheepsregister kan overgaan tot het leveren van de prestaties.

Retributies voor zeeschepen
Retributies voor binnenschepen

Belgisch Scheepsregister / Registre naval belge
Posthoflei 5, 2600 Berchem
Ship.reg@mobilit.fgov.be
+32 (0)3 229.00.48

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Wachtpalen Ketelplaat – BASS

{ 1 oktober, 2020 }

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
De nieuwe meerpalen Ketelplaat op 1 september 2020 gedeeltelijk in gebruik worden genomen.
Voor een testperiode van tenminste drie maanden mag enkel de walzijde van de meerpalen Ketelplaat gebruikt worden.
Aan het gebruik van de walzijde van de meerpalen zijn de volgende voorwaarden verbonden.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Gratis energiescans voor binnenvaartschepen

Binnenschippers kunnen zich tot 22 oktober kandidaat stellen voor een gratis energiescan. Met deze energiescan willen North Sea Port, Port of Antwerp en de Vlaamse overheid (De Vlaamse Waterweg en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) het gebruik van walstroom verder stimuleren.
Walstroom is een milieuvriendelijke en stille manier om binnenschepen te voorzien van elektriciteit.

Energiescan
Tijdens zo’n scan gaat een deskundige aan boord van het schip en neemt het elektriciteitsnet aan boord van het schip én het verbruik onder de loep. Het verslag van de deskundige geeft inzicht in het verbruik en tips voor eenvoudige besparingen. Hiermee kan de walstroomfactuur van het binnenschip tot een minimum beperkt worden.

Aanmelden
Via een e-formulier kunnen binnenvaartschippers zich kandidaat stellen.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Nautisch persbericht van Port of Antwerp 
Noordkasteeldok – Tijdelijk meerverbod steiger 81PO_W en 83PO_W op woensdag 30 september 2020 van 07:00u tot 19:00u

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Hierbij vindt u een brief die binnenkort namens het maritiem onderwijs zal worden verstuurd naar Minister Ben Weyts. Hierin wordt gevraagd om de functie van leerkracht nautische vakken te beschouwen als een knelpuntberoep in het onderwijs. Hierdoor zouden kandidaat-leerkrachten tot 8 jaar financiële anciënniteit kunnen meenemen, wat een overstap naar één van de maritieme scholen natuurlijk aantrekkelijker maakt.

U kan dit verzoek mee onderschrijven. Dat kan door -uiterlijk op 29 september- een bericht te sturen naar directeur@descheepvaartschool.be met als onderwerp “akkoord brief” en met vermelding van uw voornaam, naam en functie.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

ITB Newsletter 3

{ 14 augustus, 2020 }

Download hier onze Newsletter 3 met volgende inhoud:
- Verhoging van de verwijderingsbijdrage tot 8,50 euro met ingang van 1 januari 2021;
- Een “koninklijk” Instituut
- Competing newsletter 

Téléchargez ici notre Newsletter 3 avec les points suivants:
- Augmentation de la rétribution d’élimination à 8,50 euros à partir du 1er janvier 2021.
- un Institut “royal”

- Competing newsletter 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Persbericht van De Vlaamse Waterweg NV van donderdag 6 augustus 2020
Samenwerkende overheden leggen breed gedragen fundament voor binnenvaartdigitalisatie.
De Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Haven Oostende, de Haven van Zeebrugge, North Sea Port, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer slaan de handen in elkaar om een innovatief meldplatform uit te bouwen tegen 2021: SWINg 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Besluit CDNI 2020-I-2 - Deel A
Verhoging van de verwijderingsbijdrage tot 8,50 euro met ingang van 1 januari 2021
Wijziging van artikel 3.03 van de Uitvoeringsregeling

Résolution CDNI 2020-I-2 - Partie A
Augmentation de la rétribution d’élimination à 8,50 euros à compter du 1er janvier 2021
Amendement de l’article 3.03 du Règlement d’application

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie