Nu te downloaden: uniform Europees stagehandboek voor de binnenvaart

Het uniforme stagehandboek voor de Europese binnenvaartsector is nu te downloaden. Met dit handboek kan de voortgang van de student tijdens een stage worden gevolgd.

Het stagehandboek loopt vooruit op de Europese richtlijn die competentiegericht onderwijs voorschrijft vanaf 1 januari 2022. Het stagehandboek is zo ontworpen dat studenten en begeleiders er gemakkelijk mee kunnen werken. Er zijn twee versies beschikbaar (het document is een aanpasbare PDF), één op operationeel niveau en één op managementniveau.

De ontwikkeling van het nieuwe stagehandboek is onderdeel van het pan-Europese project COMPETING waarin vijftien organisaties uit acht landen de invoering van competentiegericht onderwijs en training voor de Europese binnenvaart voorbereiden. De verplichte stageperiode bestaat uit een vaarperiode aan boord van een binnenschip en een uitgebreide simulatortraining. Het nieuwe European Training Record Book is een van de eerste resultaten van het COMPETING-project.

In het COMPETING-project wordt gewerkt aan zeven competenties en het bijbehorende lesmateriaal, zowel op operationeel als op managementniveau. Deze omvatten navigatie, scheepsexploitatie, vrachtafhandeling, stuwage en passagiersvervoer, maritieme techniek en elektrische, elektronische en regeltechniek, onderhoud en reparatie, communicatie en gezondheid, en veiligheid en milieubescherming. Het lesmateriaal komt later dit jaar beschikbaar.

Het nieuwe en uniforme European Training Record Book is te vinden op de website van Edinna: https://www.edinna.eu/competing/european-training-record-book-etrb/.

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reageer / Commentaires