Het coronavirus grijpt, ook bij de scheepvaartbegeleiders die instaan voor de bediening van de sluizen en beweegbare bruggen, om zich heen. Een aantal scheepvaartbegeleiders zijn momenteel ziek of in quarantaine. Momenteel kan met de inzetbare scheepvaartbegeleiders alle kunstwerken volgens de normale bedieningsuren nog uitgevoerd worden.

Mogelijks ontstaat er op een bepaald ogenblik een situatie waar dit niet meer kan. De Vlaamse Waterweg heeft hiertoe een afbouwplan opgesteld, dat in functie van het aantal inzetbare scheepvaartbegeleiders, gericht een bepaald deel van de normale dienstverlening afbouwt. Dit afbouwplan bestaat uit een geleidelijke afbouw van de dienstverlening, volgens een prioriteitenlijst. Na invoering van elke stap worden de vrijgekomen scheepvaartbegeleiders ingezet om afwezige collega’s op andere, nog actieve kunstwerken te vervangen.

Ik geef u hierbij de volgorde waarin de dienstverlening, in deze noodsituaties, zal afgebouwd worden:

1. Inzetten van alle beschikbare personeelsleden (dit gebeurt momenteel)
2. Maximaal inzetten van andere DVW-collega’s die ook ervaring hebben in het bedieningsproces
3. Reduceren van de bezetting in afstandsbedieningscentrales, met afbouw van een aantal niet-prioritaire taken en/of accepteren van enige wachttijden aan de sluizen en beweegbare bruggen.
4. Uitbreiden van mobiele ploegen op niet-prioritaire waterwegen
5. Stoppen met aannemen van touwen in Wijnegem
6. Reduceren van de bedieningstijden op niet-prioritaire waterwegen
7. Reduceren van niet-prioritaire taken op prioritaire waterwegen (geen vaarvergunningen meer maken, geen scheepvaartrechten meer innen, geen touwen meer aannemen)
8. Reduceren van de bedieningstijden op prioritaire waterwegen
9. Blokvaren op prioritaire waterwegen

Formele beslissingen betreffende aanpassing van bedieningstijden zullen ook steeds via NtS-berichten gecommuniceerd worden.

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reacties zijn gesloten.