Bij wijze van proef voert De Vlaamse Waterweg volgende verplichting in vanaf 1 januari 2020. Iedereen aan boord van een schip bestemd voor bedrijfsmatig vervoer, moet een reddingsvest dragen overeenkomstig artikel 13.08, tweede lid, van de bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen:
a) Bij het van of aan boord gaan, voor zover er gevaar voor in het water vallen bestaat;
b) Bij het verblijven in de bijboot;
c) Bij werkzaamheden buiten boord, dan wel
d) Bij verblijf en werkzaamheden aan dek en in het gangboord, indien verschansingen van ten minste 90 cm hoogte niet aanwezig zijn of relingen niet doorlopend zijn geplaatst.
Werkzaamheden buiten boord mogen uitsluitend bij stilliggende schepen worden uitgevoerd en uitsluitend indien van de overige scheepvaart geen gevaar te verwachten valt.

Deze bepaling komt overeen met de verplichting zoals deze op de Rijnvaart en in Nederland is opgelegd aan de beroepsvaart.

De Vlaamse Waterweg wil er zo voor zorgen dat de binnenvaart een veilige sector is om in te werken. Want het dragen van een reddingsvest is een belangrijk hulpmiddel om je te beveiligen in hachelijke situaties. Het kan je leven redden !

Alvast bedankt om het goede voorbeeld te geven. Meer informatie en de aangepaste regelgeving kan je terugvinden op www.visuris.be/reglementering > reddingsvest.

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reacties zijn gesloten.