De aandacht van de binnenvaartsector en van de verladers wordt gevestigd op het aflopen op 1 november 2014 van de overgangstermijn van 5 jaar voor de bepalingen van artikel 6.02 van deel B van de uitvoeringsregeling van het CDNI-verdrag. Dit betekent dat waar de tabel in Aanhangsel III bij de uitvoeringsregeling de losstandaard “vacuümschoon” voorschrijft, die ook zal moeten worden gerespecteerd en het niet langer toegestaan is deze standaard te vervangen door “bezemschoon”. Voor tankschepen zal er na lossing steeds moeten worden nagelensd.

L’attention du secteur de la navigation intérieure et les chargeurs est attirée sur la fin, au 1er novembre 2014, de la période de transition de 5 ans pour les dispositions de l’article 6.02 de la partie B du Règlement d’application de la Convention CDNI.
Cela signifie que si le tableau de l’appendice III du Règlement d’application prescrit le standard de déchargement « état aspiré », cela devra être respecté et il ne sera plus autorisé de remplacer ce standard par l’ « état balayé ».  Pour les bateaux citernes, après le déchargement, l’assèchement des citernes sera toujours obligatoire.

Name:
Einde overgangstermijn Deel B CDNI-verdrag / Fin période de transition Partie B convention-CDNI
Description:
De aandacht van de binnenvaartsector en van de verladers wordt gevestigd op het aflopen op 1 november 2014 van de overgangstermijn van 5 jaar voor de bepalingen van artikel 6.02 van deel B van de uitvoeringsregeling van het CDNI-verdrag. Dit betekent dat waar de tabel in Aanhangsel III bij de uitvoeringsregeling de losstandaard “vacuümschoon” voorschrijft, die ook zal moeten worden gerespecteerd en het niet langer toegestaan is deze standaard te vervangen door “bezemschoon”. Voor tankschepen zal er na lossing steeds moeten worden nagelensd.

L’attention du secteur de la navigation intérieure et les chargeurs est attirée sur la fin, au 1er novembre 2014, de la période de transition de 5 ans pour les dispositions de l’article 6.02 de la partie B du Règlement d’application de la Convention CDNI.
Cela signifie que si le tableau de l’appendice III du Règlement d’application prescrit le standard de déchargement « état aspiré », cela devra être respecté et il ne sera plus autorisé de remplacer ce standard par l’ « état balayé ».  Pour les bateaux citernes, après le déchargement, l’assèchement des citernes sera toujours obligatoire.

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

2 Reacties op “Einde overgangstermijn Deel B CDNI-verdrag / Fin période de transition Partie B convention-CDNI”

 1. 1
  Yves Bauwens

  Beste,

  Weet u hoe de wetgeving omgaat met achtergebleven gassen bij binnenvaart tankers ? Mag dat gezien worden als restlading ? Voornamelijk benzine gassen, want daar mag wettelijuk gezien niet gasvrij van geblazen worden en beperkt de verdere exploitatie van het schip…

  Mvg Yves Bauwens

 2. 2
  ITB

  Het Verdrag Afvalstoffen binnenvaart (CDNI) handelt momenteel alleen over het lozen van afvalstoffen in de oppervlaktewateren. Het lozen van gassen in de atmosfeer wordt momenteel niet geregeld in dit verdrag. Rekening houdend met de toename van verbodsbepalingen op het ontgassen van tankschepen zijn er momenteel besprekingen aan de gang om het verdrag aan te passen en ook de problematiek van de ontgassing van tankschepen erin op te nemen. Doel is duidelijkheid te scheppen hoe er kan ontgast worden en wie daarvoor de kosten dient te dragen. Het resultaat van de besprekingen zal nog wel enige tijd op zich laten wachten.