Publicatie van de aangepaste (CEVNI4) en geconsolideerde versie van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren van het Koninkrijk met opname in hoofdstuk 12 van de procedure tot vaststelling van de alcoholintoxicatie in de binnenvaart. Voor raadpleging van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2014, zie website ITB onder « Info » en dan « Regelgeving ».

Publication de la version adaptée (CEVNI4) et consolidée du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures du Royaume (RPNE) qui reprend, dans le chapitre 12, la procédure de constat de l’intoxication alcoolique en navigation intérieure.  Pour consulter la publication parue dans le Moniteur Belge du 18 avril 2014, voir notre site web sous « Info » et ensuite « Réglementation ».

Name:
Aangepaste versie Algemeen Politiereglement Scheepvaart (APSB) – Version adaptée Règlement général de Police (RPNE)
Description:

 Publicatie van de aangepaste (CEVNI4) en geconsolideerde versie van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren van het Koninkrijk met opname in hoofdstuk 12 van de procedure tot vaststelling van de alcoholintoxicatie in de binnenvaart. Voor raadpleging van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2014, zie website ITB onder « Info » en dan « Regelgeving ».

Publication de la version adaptée (CEVNI4) et consolidée du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures du Royaume (RPNE) qui reprend, dans le chapitre 12, la procédure de constat de l’intoxication alcoolique en navigation intérieure.  Pour consulter la publication parue dans le Moniteur Belge du 18 avril 2014, voir notre site web sous « Info » et ensuite « Réglementation ».

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reacties zijn gesloten.