Wet van 10 augustus 2015 tot verlenging van de steunmaatregelen aan het gecombineerd en het verspreid vervoer voor de periode 2015-2016 (BS van 31/08/2015 pp .55563-55566)  
Loi du 10 août 2015 portant prolongement des mesures de soutien au transport combiné et transport diffus pour la période 2015-2016 (MB du 31/08/2015 pp 55563 – 55566)

Name:
Wet tot steunmaatregelen aan het gecombineerd spoorvervoer / Loi portant des mesures de soutien au transport combiné ferroviaire 2015-2016
Description:

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie