We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat het ITB, en meer bepaald de voorzitter van de Commissie Vergroening en Innovatie, Carl Verhamme, op 23 juni de engagementsverklaring voor de Green Deal Binnenvaart Vlaanderen heeft ondertekend in het Havenhuis Antwerpen, in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De Vlaamse Green Deal, die ondersteund zal worden door maatregelen die het ITB in heel België zal toepassen, is een belangrijke stap naar een groenere binnenvaart, met een serieuze vermindering van de CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit.

U kunt de engagementsnota van het ITB met zijn doelstellingen hier downloaden: https://www.itb-info.be/files/cms1/nota-engagement-green-deal-nl.pdf en beelden van het evenement op de volgende webpagina: https://departementomgeving.picflow.com/6s3u06rojt

Nous sommes heureux de vous annoncer que l’ITB, plus précisément le Président de la Commission Verdissement et Innovation, Carl Verhamme, a signé la déclaration d’engagement du Green Deal Binnenvaart Vlaanderen le 23 juin dernier à la Capitainerie du port d’Anvers, en présence de la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux Publics, Lydia Peeters.

Le Green Deal flamand, qui sera soutenu dans des mesures appliquées à l’entièreté de la Belgique par l’ITB, est un grand pas vers une navigation intérieure plus écologique pour une sérieuse réduction de CO² et une meilleure qualité d’air.

Vous pouvez télécharger la note d’engagement d’ITB avec ses objectifs ici : https://www.itb-info.be/files/cms1/note-engagement-green-deal-fr.pdf https://departementomgeving.picflow.com/6s3u06rojt

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reageer / Commentaires