Tentez d’inventer le nouveau slogan de l’Institut du Transport par Batellerie remportez un chèque-cadeau d’une valeur de 250€ dans un magasin d’équipements pour bateaux de votre choix (uniquement en Belgique) ! Il doit être en français et néerlandais ou en anglais, vous avez jusqu’à la fin du mois pour participer.
Probeer de nieuwe slogan van het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren uit te vinden en win een cadeaubon ter waarde van 250 euro in een winkel voor scheepsbenodigdheden naar keuze (enkel in België)! Het moet in het Frans en het Nederlands of in het Engels zijn, je hebt tot het einde van de maand om deel te nemen.

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reageer / Commentaires