Het Nautical and
Technical Committee (N&T) vraagt om een online enquête in te vullen en
verder te verspreiden over inrichtingen (bijvoorbeeld een Veth-voorstuwingssysteem
of het elektrisch of hydraulische systeem van de autokraan (indien gebruikt
voor de bijboot)) die zich voor het vlak van het aanvaringsschot of achter het
achterpiekschot bevinden.

 

Deze mail bevat
een link naar een korte enquête met enkele vragen. Waarom? Hoe het nu
geformuleerd staat in de Europese standaard (ES-TRIN), kan men op verschillende
manieren interpreteren. Uw inbreng wordt op prijs gesteld, zodat het N&T
committee namens het Europese binnenvaartbedrijfsleven met een goede onderbouwing
deel kan nemen aan de discussie in de werkgroep CESNI/PT. U wordt daarom
verzocht deze
korte enquête
in te vullen. U kunt dit doen tot 22 juni. Het
N&T Committee dankt u hartelijk voor uw reactie.

 

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reageer / Commentaires