OVAM heeft begrip voor de bezorgdheid van de binnenvaartsector. Het is van belang dat het inzamelen en transporteren van afval kan worden verder gezet op een veilige manier, zowel voor de bevolking in het algemeen als voor de betrokken werknemers in de sector in het bijzonder.

L’OVAM comprend les préoccupations du secteur de la navigation intérieure. Il est important que la collecte et le transport des déchets puissent se poursuivre de manière sécurisée, tant pour la population en général que pour les travailleurs concernés du secteur en particulier.

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reacties zijn gesloten.