Ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité van de binnenscheepvaart (met uitzondering van hun

sleepdienstactiviteit) die werknemers tewerkstellen die nacht- of ploegenarbeid verrichten onder het regime van de

systeemvaart, en die een ploegenpremie betalen, mogen sinds 1 januari 2019 22,8% van de bedrijfsvoorheffing (BV)

die ze inhouden op de lonen van deze werknemers voor zichzelf houden.

Ze moeten dit bedrag dus niet doorstorten naar de Schatkist.

Deze vrijstelling van doorstorting van BV voor de systeemvaart wordt aangemerkt als staatssteun die wordt verleend

binnen de grenzen van de de-minimisverordening.

Voor meer info: zie Koninklijk Besluit van 3 april 2019.

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reacties zijn gesloten.