Bijdrage binnenvaartsector aan meet-en monitoringprogramma dossier Renovatie Royerssluis (zie brief)

Zoals bekend werd op 15 februari 2018 de Royerssluis buiten dienst gesteld voor een periode van 2 maanden tot 15 april 2018.
Zowel tijdens als na de buitendienststelling kan de binnenvaart het Havenbedrijf Antwerpen helpen om cruciale informatie ter onderbouwing van het dossier Renovatie Royerssluis te verzamelen.

Het Havenbedrijf Antwerpen richt zich hierbij aan alle binnenvaarders die de Royerssluis als 1ste sluis oproepen en gebruiken en nodigt deze binnenvaarders allen uit om deel te nemen aan de meetcampagne.

Hier het invuldocument.

?

Rubrieken / Classé dans : Geen categorie ~ Trackback

Reageer / Commentaires