ITB-INFO 96 – 1/2018

{ 27 maart, 2018 }

De ITB-Info 96 van het eerste kwartaal 2018 is beschikbaar

L’ITB-Info 96 du premier trimestre 2018 est disponible

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Bijdrage binnenvaartsector aan meet-en monitoringprogramma dossier Renovatie Royerssluis (zie brief)

Zoals bekend werd op 15 februari 2018 de Royerssluis buiten dienst gesteld voor een periode van 2 maanden tot 15 april 2018.
Zowel tijdens als na de buitendienststelling kan de binnenvaart het Havenbedrijf Antwerpen helpen om cruciale informatie ter onderbouwing van het dossier Renovatie Royerssluis te verzamelen.

Het Havenbedrijf Antwerpen richt zich hierbij aan alle binnenvaarders die de Royerssluis als 1ste sluis oproepen en gebruiken en nodigt deze binnenvaarders allen uit om deel te nemen aan de meetcampagne.

Hier het invuldocument.

?

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De Vlaamse Waterweg start met effectieve handhaving van de vaarsnelheden op het Albertkanaal vanaf 15/03/2018.

Hierbij het scheepvaartbericht dat hierover gepubliceerd werd en het persbericht dat ruim verspreid werd naar de vakpers.  

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie