Bedrag van de overliggelden per ton  

(Koninklijk besluit  van 9 juni 2011 – Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011 en 7 maart 2012)

 

Tonnenmaat bij de grootste inzinking zoals blijkt uit de meetbrief, in euro, per ton en per halve dag :

 

Indexatie op 01/01/2016

(Index 11-2015 / Index 11-2010)

124,37 / 114,55 = + 8,57 %

Schepen zonder mechanische voortstuwing

Schepen met mechanische voortstuwing

Tot en met 1.750 t

0,45

0,53

Meer dan 1.750 t tot en met 3.500 t

0,39

0,48

Meer dan 3.500 t

0,34

0,42

 

Taux des surestaries par tonne

(Arrêté royal du 19 juin 2011 – Moniteur belge du 19 juillet 2011 et 7 mars 2012)

Tonnage à l’enfoncement maximum tel qu’il résulte du certificat de jaugeage, en euro, par tonne et par demi-jour :  

 

Indexation au 01/01/2016

(Indice 11-2015 / Indice 11-2010)

124,37 / 114,55 = + 8,57 %

Bateaux sans propulsion mécanique

Bateaux à propulsion mécanique

Jusqu’à 1.750 t

0,45

0,53

Plus de 1.750 t à 3.500 t inclus

0,39

0,48

Plus de 3.500 t

0,34

0,42

 

Name:
Bedrag van de overliggelden per ton – 01/01/2016 – Taux des surestaries par tonne (Index 11/2015 = 124,37)
Description:

Bedrag van de overliggelden per ton  

(Koninklijk besluit  van 9 juni 2011 – Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011 en 7 maart 2012)

 

Tonnenmaat bij de grootste inzinking zoals blijkt uit de meetbrief, in euro, per ton en per halve dag :

 

Indexatie op 01/01/2016

(Index 11-2015 / Index 11-2010)

124,37 / 114,55 = + 8,57 %

Schepen zonder mechanische voortstuwing

Schepen met mechanische voortstuwing

Tot en met 1.750 t

0,45

0,53

Meer dan 1.750 t tot en met 3.500 t

0,39

0,48

Meer dan 3.500 t

0,34

0,42

 

Taux des surestaries par tonne

(Arrêté royal du 19 juin 2011 – Moniteur belge du 19 juillet 2011 et 7 mars 2012)

Tonnage à l’enfoncement maximum tel qu’il résulte du certificat de jaugeage, en euro, par tonne et par demi-jour :  

 

Indexation au 01/01/2016

(Indice 11-2015 / Indice 11-2010)

124,37 / 114,55 = + 8,57 %

Bateaux sans propulsion mécanique

Bateaux à propulsion mécanique

Jusqu’à 1.750 t

0,45

0,53

Plus de 1.750 t à 3.500 t inclus

0,39

0,48

Plus de 3.500 t

0,34

0,42

 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie