ITB-INFO 85 4 trim. 2014

{ 27 december, 2014 }

ITB-Info 4trim 2014
ITB-Info 4 trim. 2014

De ITB-Info 85 van het vierde kwartaal 2014 is nu beschikbaar / L’ ITB-Info 85 du quatrième trimestre 2014 est disponible. 
Inhoud/Contenu
6de Staatshervorming – Binnenvaart / 6ème réforme de l’Etat – Navigation intérieure 
- Voorstel van maatregelen van ESO / Proposition de mesures de l’OEB
CDNI Afgifte punten Kalender 2015 en Luik B – Meldpunten / CDNI Points de récolte Calendrier 2015 et Volet B – Points de contact
- Gasolieprijzen 2014 en overliggelden per ton 2015 / Prix du gasoil 2014 et taux des surestaries 2015

Lees meer / Lire plus »

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Het bedrag van de overliggelden blijft ongewijzigd t.o.v. de situatie op 01/01/2014.

 

Bedrag van de overliggelden per ton  

 (Koninklijk besluit  van 9 juni 2011 – Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011 en 7 maart 2012)

 

Tonnenmaat bij de grootste inzinking zoals blijkt uit de meetbrief, in euro, per ton en per halve dag :

 

Indexatie op 01/01/2015

(Index 11-2014 / Index 11-2010)

122,51 / 114,55 = + 6,95 %

Schepen zonder mechanische voortstuwing

Schepen met mechanische voortstuwing

Tot en met 1.750 t

0,44

0,52

Meer dan 1.750 t tot en met3.500 t

 

0,39

 

0,47

Meer dan 3.500 t

0,33

0,42

 

 

Pour ce qui concerne l’indexation des taux de surestaries au 1er janvier 2015, les taux sont inchangés par rapport à ceux qui étaient applicables au 01/01/2014 :

 

Taux des surestaries par tonne

(Arrêté royal du 19 juin 2011 – Moniteur belge du 19 juillet 2011 et 7 mars 2012)

 

Tonnage à l’enfoncement maximum tel qu’il résulte du certificat de jaugeage, en euro, par tonne et par demi-jour :  

 

Indexation au 01/01/2015

(Indice 11-2014 / Indice 11-2010)

122,51 / 114,55 = + 6,95 %

Bateaux sans propulsion mécanique

Bateaux à propulsion mécanique

Jusqu’à 1.750 t

0,44

0,52

Plus de 1.750 t à 3.500 t inclus

0,39

0,47

Plus de 3.500 t

0,33

0,42

 

Name:
Bedrag overliggelden per ton ongewijzigd – 1/1/2015 – Taux des surestaries par tonne inchangés
Description:

Het bedrag van de overliggelden blijft ongewijzigd t.o.v. de situatie op 01/01/2014.

 

Bedrag van de overliggelden per ton  

 (Koninklijk besluit  van 9 juni 2011 – Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011 en 7 maart 2012)

 

Tonnenmaat bij de grootste inzinking zoals blijkt uit de meetbrief, in euro, per ton en per halve dag :

 

Indexatie op 01/01/2015

(Index 11-2014 / Index 11-2010)

122,51 / 114,55 = + 6,95 %

Schepen zonder mechanische voortstuwing

Schepen met mechanische voortstuwing

Tot en met 1.750 t

0,44

0,52

Meer dan 1.750 t tot en met3.500 t

 

0,39

 

0,47

Meer dan 3.500 t

0,33

0,42

 

 

Pour ce qui concerne l’indexation des taux de surestaries au 1er janvier 2015, les taux sont inchangés par rapport à ceux qui étaient applicables au 01/01/2014 :

 

Taux des surestaries par tonne

(Arrêté royal du 19 juin 2011 – Moniteur belge du 19 juillet 2011 et 7 mars 2012)

 

Tonnage à l’enfoncement maximum tel qu’il résulte du certificat de jaugeage, en euro, par tonne et par demi-jour :  

 

Indexation au 01/01/2015

(Indice 11-2014 / Indice 11-2010)

122,51 / 114,55 = + 6,95 %

Bateaux sans propulsion mécanique

Bateaux à propulsion mécanique

Jusqu’à 1.750 t

0,44

0,52

Plus de 1.750 t à 3.500 t inclus

0,39

0,47

Plus de 3.500 t

0,33

0,42

 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie