ITB-INFO 80

{ 27 september, 2013 }

NL-versie
version fr

Bulletin d’informations 80 / Informatieblad 80
- Forfaitaire grondslagen van aanslag voor schippersinkomsten 2012 /  Bases forfaitaires de taxation pour bateliers revenus 2012
- Afwijking ADN/M007 /  Dérogation ADN/007
- Loi dispositions diverses /  Wet diverse bepalingen
- Evolutie gasolieprijs / Evolution prix du gasoil

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie